VSAOI un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālais un maksimālais apmērs

Sākot ar 20.08.2021 stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi, kur noteikts, ka obligāto iemaksu objekta minimālais apmērs pašnodarbinātajam ir 12 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Pašnodarbinātā iemaksu objekta maksimālo apmēru aprēķina, piemērojot iepriekšējā perioda maksimālo apmēru un nākamajiem trim kalendāra gadiem aprēķināto tautsaimniecībā nodarbināto mēneša vidējās bruto darba samaksas izmaiņu indeksu, ko aprēķina Labklājības ministrija.

Ja persona kalendāra gada laikā bijusi vairākos apdrošinātas personas statusos (obligāti apdrošinātās personas statusā, brīvprātīgi apdrošinātās personas statusā), iemaksu objekta maksimālais apmērs visos apdrošināšanas statusos kopā nepārsniedz kārtējam gadam noteikto iemaksu objekta maksimālo apmēru.

Izdevīgs piedāvājums jaunajiem klientiem, slēdzot ilgtermiņa sadarbības līgumu par grāmatvedības pakalpojumiem!