Uzņēmuma likvidācija

Nodrošinām pilnu dokumentu sagatavošanu uzņēmuma likvidācijai, lai varētu sasniegt rezultātu:

  • nodrošinot procesus no likvidācijas uzsākšanas līdz izslēgšanai no Uzņēmumu reģistra.

Komercsabiedrību likvidācija (SIA, AS, Pilnsabiedrības) Biedrību un nodibinājumu likvidācija IK izslēgšana no komercreģistra

  • slēguma deklarācijas sagatavošana un iesniegšana arī Valsts ieņēmumu dienestā uzņēmuma likvidācijas procesā.
  • papildus visu neiesniegto nodokļu deklarāciju sagatavošana un iesniegšana.

Likvidācijas uzsākšana

Komplekts Nr. 1
  • Konsultācijas par veicamajām darbībām
  • Dokumentu sagatavošana Uzņēmumu reģistram
  • Dokumentu iesniegšana neizejot no mājas

Likvidācijas pabeigšana

Komplekts Nr. 2
  • Konsultācijas par veicamajām darbībām
  • Dokumentu sagatavošana Uzņēmumu reģistram
  • Likvidācijas slēguma dokumentu sagatavošana
  • Dokumentu iesniegšana neizejot no mājas

SIA darbības izbeigšanas un likvidācijas  pamats un kārtība ir noteikta dažādos likumos – Komerclikumā un likumā “Par nodokļiem un nodevām”.

SIA likvidācijas procesa ilgums ir atkarīgs no tā, cik ātri izdodas izpildīt ar likvidāciju nepieciešamās darbības. Ja nav kreditoru, process var aizņemt nedaudz vairāk par mēnesi, bet, ja ir kreditori,  nedaudz vairāk par trim mēnešiem. Komerclikumā nav noteikts termiņš, kādā ir jāveic sabiedrības likvidācija. Galvenais ir  izpildīt visas ar likvidāciju nepieciešamās darbības.

Lai uzsāktu sabiedrības likvidāciju ir  jāsasauc SIA dalībnieku sapulci, kurā pieņem lēmumu par SIA darbības izbeigšanu, likvidācijas uzsākšanu un ir  jāieceļ likvidatoru, nosakot kreditoru prasījumu pieteikšanās termiņu.

Dalībnieku parakstītu lēmumu, par SIA darbības izbeigšanu valde triju dienu laikā no tā pieņemšanas dienas iesniedz ierakstīšanai komercreģistrā.

Lai likvidētu savu komercsabiedrību, Jūs variet piezvanīt un saņemt konsultāciju, bet ir iespējama visu atrisināt neklātienē, ja Jums ir elektroniskais paraksts.  Zvaniet pa tālruni +371 67283550, vai rakstiet.

SIA likvidācijas 1.posms

SIA likvidācija pēc dalībnieku iniciatīvas ir veicama divos posmos. Šajā sadaļā lasāmi SIA likvidācijas pirmā posma (likvidācijas uzsākšanas) soļi. Savukārt kārtība likvidācijas pārtraukšanai un darbības atsākšanai un likvidācijas otrā posma jeb noslēdzošā posma soļi lasāmi citās sadaļās.

Lēmumu par darbības izbeigšanu un likvidācijas procesa uzsākšanu (1.posms) pieņem dalībnieku sapulce. Likvidatora pienākumus veic SIA valde, ja vien dalībnieks nav lēmis par citas personas iecelšanu likvidatora amatā. Dalībnieki likvidatora amatā var iecelt vienu vai vairākas fiziskas personas.

SIA likvidācijas 2.posms

Pēc kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņa – no 1 līdz 3 mēnešiem (saskaņā ar likvidācijas pirmajā posmā norādīto termiņu) – beigām, ja kreditoru nav, SIA var Uzņēmumu reģistrā veikt likvidācijas otro jeb noslēdzošo posmu.