Uzņēmuma dibināšana


Mēs piedāvājam uzņēmuma dibināšanas dokumentu, izmaiņu sagatavošanu un reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā. Tas nozīmē: visu veidu komercdarbības subjektu – komercsabiedrību reģistrācija, to reorganizācija, likvidācija, tajā skaitā caur maksātnespēju procesu, un citu jautājumu risināšana, kas saistīti ar komercdarbību.

Likums piedāvā dažāda veida uzņēmējdarbības formas – pašnodarbinātais, individuālais komersants, sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA). Tādēļ pirmais solis ir izvērtēt, kura no tām būs vispiemērotākā iecerētajam biznesam. Mēs sniedzam arī konsultācijas visoptimālākajam komercdarbības veidam.

Lai nodibinātu savu komercsabiedrību, Jūs variet piezvanīt un saņemt konsultāciju, bet ir iespējama visu atrisināt neklātienē, ja Jums ir elektroniskais paraksts. Zvaniet pa tālruni +371 67283550, vai rakstiet.

 

Piedāvājam arī uzņēmumiem, t.sk. jaundibinātiem, sagatavot nepieciešamos dokumentus iekļaušanai PVN reģistrā. Zvaniet pa tālruni +371 67283550, vai rakstiet.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību jeb SIA ir populārākā uzņēmējdarbības forma Latvijā, jo standarta gadījumā SIA īpašnieki par saistībām atbild tikai ar ieguldījumu pamatkapitālā. Uzņēmuma dibināšana, ja iepriekš ir sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti, notiek salīdzinoši ātri.
Pirms uzsākt uzņēmuma dibināšanas procesu vēlams apkopot būtiskāko informāciju, izvēlēties piemērotāko uzņēmējdarbības formu, saskaņā ar kuru būs jāmaksā arī nodokļi. Būtiskākā informācija, kas nepieciešama uzņēmuma dibināšanā, ir nosaukums, juridiskā adrese, pamatkapitāla apmērs, apmaksas veids, informācija par SIA daļu īpašniekiem un valdi.

Jaundibinātam uzņēmumam, kam atbilstoši normatīvajiem aktiem ir jāizveido un jāapmaksā pamatkapitāls, nepieciešams atvērt pagaidu norēķinu kontu (izņemot sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA), kuras kapitāls ir mazāks par 2 800 EUR) pirms reģistrēšanās Uzņēmumu reģistrā (UR), lai veiktu uzņēmuma pamatkapitāla iemaksu

Bankas piedāvā iespēju šo darbību veikt attālināti, piemēram, parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu (e-parakstu). Pēc uzņēmuma reģistrācijas ir iespējams pagaidu kontu noformēt par pastāvīgu norēķinu kontu. Vairāk informācijas lasiet izvēlētās bankas tīmekļa vietnē.

Izmaksas

Par mazkapitāla uzņēmuma dibināšanu jāmaksā valsts nodeva 20 EUR. Izvēloties pilna kapitāla uzņēmuma dibināšanu, valsts nodeva ir 75 EUR. Atsevišķos gadījumos var rasties izdevumi arī par bankas pakalpojumiem vai dokumentu sagatavošanu par pamatkapitāla apmaksas apliecināšanu.

Termiņi

Saskaņā ar Komerclikumu lēmumu par Sia dibināšanu Uzņēmumu reģistrs pieņem triju darba dienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas. Mēs piedāvājam sagatavot uzņēmuma dibināšanai nepieciešamos dokumentus iesniegšanai reģistrā vienas darba dienas laikā.

Iesniedzamie dokumenti:

  • pieteikuma veidlapa KR4 (jāapliecina paraksti – vai notariāli, vai ar drošu e-parakstu, lai iesniegtu elektroniski);
  • lēmums par dibināšanu vai dibināšanas līgums;
  • statūti;
  • bankas izziņa vai cits dokuments par pamatkapitāla apmaksu (ja pamatkapitāls apmaksāts naudā);
  • atzinums par mantiskā ieguldījuma vērtību (ja pamatkapitāls apmaksāts ar mantisko ieguldījumu);
  • dalībnieku reģistra nodalījums (jāapliecina paraksti – vai notariāli, vai ar drošu e-parakstu, lai iesniegtu elektroniski);
  • katra padomes locekļa piekrišana ieņemt amatu (ja izveidota padome);
  • katra valdes locekļa piekrišana ieņemt amatu, ja piekrišana nav ietverta pieteikuma veidlapas KR4 11. punktā (jāapliecina paraksti – vai notariāli, vai ar drošu e-parakstu, lai iesniegtu elektroniski);
  • valdes paziņojums par juridisko adresi, kurā ietverts apliecinājums, ka sabiedrība ir sasniedzama un tai ir tiesisks pamats atrasties norādītajā juridiskajā adresē. Paziņojumā norādāms ēkas, telpas vai dzīvokļa kadastra apzīmējums (jāiesniedz obligāti, ja pieteikumu neparaksta valde);
  • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.

Iegūstiet atlaidi dibināšanas dokumentu sagatavošanai, slēdzot ilgtermiņa sadarbības līgumu par grāmatvedības pakalpojumiem!
Uzņēmuma dibināšana