Grāmatvedības pakalpojumi

Sniedzam konsultācijas un nodrošinam uzņēmumu dibināšanas dokumentu sagatavošanu. Iesakām Komercdarbības formu, kura klientam  būtu vispiemērotākā.

Mūsu pakalpojumi uzņēmumu dibināšanai un reģistrācijai Komercreģistrā ietver:

 • Dibināšanas dokumentu sagatavošana;
 • Dokumentu sagatavošana ārvalsts komersanta filiāles reģistrācijai Latvijā;
 • Komercreģistrā iesniedzamo formu aizpildīšanu;
 • Pārstāvam klientu Komercreģistrā;
 • Pārstāvam klientu Valsts nodokļu inspekcijā;
 • Pārstāvam klientu citās institūcijās un organizācijās;
 • Izgatavojam zīmogus;
 • Sagatavojam citus uzņēmumu iekšējos dokumentus;
 • Sniedzam juridiskas konsultācijas uzņēmumu pārvaldes jautājumos.

Jums ir veicamas izmaiņas uzņēmuma dibināšanas dokumentos- dibināšanas līgumā vai statūtos? Ir nepieciešama amatpersonu pilnvarojumu pagarināšana vai ir ievēlēta amatā jauna amatpersona, nepieciešams palielināt vai samazināt pamatkapitālu,  mainīt juridisko adresi, veikt  statūtu maiņu un citas darbības.

Pirms sākat rīkoties, ir svarīgi saņemt profesionālu konsultāciju no speciālista, kurš orientējas esošajā tiesiskajā regulējumā un spēj rast vislabāko risinājumu, izvērtējot katru situāciju individuāli.

Mūsu eksperti ir gatavi līdzdarboties dokumentu sagatavošanā un izmaiņu reģistrēšanā Komercreģistrā, sniedzot profesionālu palīdzību sekojošos virzienos:

 • Sniegt juridisko konsultāciju par izmaiņu veikšanu;
 • Palīdzību nepieciešamo dokumentu sagatavošanā;
 • Pārstāvēt klientu Komercreģistrā 

Pakalpojuma cena tiek precizēta pasūtījuma noformēšānas brīdī.

Veiksmīgus un savlaicīgus lēmumus biznesā var pieņemt, ja ir pieejama atbilstoša informācija un ir veikta pienācīga analīze.

Lai varētu īstenot izvelēto stratēģiju un pieņemt lēmumus, kas to nodrošina, jo to izpildes efektivitāte vistiešākajā veidā ietekmē sabiedrības darbības rezultātus, prasmīgu un pieredzējušu konsultantu izvēle Jums var palīdzēt un nodrošināt:

 • Atbilstību likumdošanas prasībām;
 • Efektīvāk pārvaldīt kapitalu;
 • Uzlabot darbības rādītājus;
 • Nodrošināt izaugsmi;

Veiksmīgākas sabiedrības ir tās, kuras pastāvīgi seko savas darbības rādītājiem un biznesa attīstībai, meklē iespējas paaugstināt efektivitāti izmantojot dažādas iespējas, gan likumdošanas izmaiņas, gan tehnoloģiju inovācija.

„EUROBIZ services” piedāvā pieredzi, kas transformēta jaunā darba koncepcijā, kas  dotu ieguvumu Jūsu biznesam.  Mūsu sadarbības rezultāts ir vērsts uz  Jūsu biznesa  attīstīstību un konkurētspējas palielināšanu.

Mēs sniedzam atbalstu mūsu klientu biznesam ,  mūsu  grāmatvedības pakalpojumi sniedz daudz vairāk par laikā nodotām nodokļu atskaitēm, ar ko  jebkurš grāmatvedis var tikt galā. Tomēr mēs  ejam tālāk,  vairāk iedziļinamies un  iesakām  Jums izdevīgāko risinājumu . Mēs nepārtraukti pilnveidojam grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas iespējas.

Izmantojot mūsu nodokļu speciālistu zināšanas, iemaņas un  prasmes, mēs spējam rast efektīvu risinājumu  nodokļu jautājumos.

 Mēs varam radīt tiešu un nozīmīgu pienesumu Jūsu biznesami.

 Mūsu nodokļu konsultants Jums vienmēr būs  pieejams, lai sniegtu savu eksperta viedokli jebkurai Jūsu biznesa vajadzībai – no saimnieciskās darbības uzsākšanas līdz pat Jūsu biznesa pārdošanai.

Mūsu speciālisti palīdzēs Jums sekojošās jomās:

 • Kompleksa grāmatvedības uzskaite;
 • Finanšu atskaites un rādītāju analīze;
 • Nodokļu deklarācijas;
 • Nodokļu plānošana;
 • Nodokļu konsultācijas.

Mēs  jebkurā laikā varam nodrošināt jebkura darbinieka aizvietošanu, sākot ar uzskaitvedi, līdz grāmatvedības speciālistiem  un pat finanšu direktoram.

Ja Jūsu Finanšu vai Algu aprēķiniem  trūkst darbinieku, Jūs varat izmantot mūsu personāla nomas pakalpojumu.

Mēs sniegsim palīdzību arī ārkārtas situācijās, kad būs jārisina steidzami grāmatvedības uzskaites jautājumi, vai nodrošināsim speciālistu atbalstu kādu konkrētu finanšu vai grāmatvedības projektu īstenošanā.

Nodokļu administrēšanas sistēma  Latvijā ir komplicēta un satur daudz juridisku nianšu. Par to varam pārliecināties sākot ar nodokļu maksātāju reģistrēšanu VID un EDS ( elektoniskās dekarēšanas sistēmā). Arī nodokļu deklarāciju jomā, aizpildot veidlapas var sagādāt grūtības un var rasties nepieciešamība pēc konsultācijas ar nodokļu speciālistu.

EUROBIZ eksperti ir gatavi aktīvi iesaistīties jebkuras nodokļu deklarācijas aizpildīšanā.

Mēs Jums sniegsim profesionālu palīdzību sekojošos virzienos:

 • Fizisko personu (t.sk. pašnodarbināto) personu gada ienākumu daklarācijas aizpildīšana;
 • PVN deklarācijas sagatavošana un iesniegšana VID;
 • Darba nodokļu ziņojuma sagatavošana un iesniegšana VID;
 • Nodokļu maksātāju pārstāvība VID.

Minētie pakalpojumi ir tikai daļa no servisa, ko spējam nodrošināt palīdzības sniegšanā sadarbībā ar VID. Uzklausot Jūsu vēlmes un vajadzības, palīdzēsim rast Jūsu situācijai piemērotāko risinājumu.

Veiksme biznesā  ir atkarīga no daudziem un dažādiem apstākļiem, tomēr lielā mērā panākumu atslēga ir rūpīga plānošana. Īpaši svarīga tā ir nodokļu jomā, jo tas ļauj izvairīties no negaidītiem izdevumiem tiesību normu nepareizas interpretācijas vai  nezināšanas dēļ.

Nodokļu tiesiskajā regulējumā ir nemitīgas izmaiņas un tāpēc ir iespējama situācija, ka ierastā kārtība jau ir zaudējusi aktualitāti, bet klients turpina pievērot ierasto kārtību, neapzinoties  riskus, kas radušies nodokļu tiesiskā regulējuma izmaiņu dēļ.

Šādā situācijā vislabākais palīgs ir zinoši nodokļu konsultanti, kas orientējas nodokļu likumdošanā un spēj rast  efektīvu risinājumu Jūsu situācijā.

Mūsu eksperti ir gatavi aktīvi iesaistīties jebkuras ar nodokļiem saistītas situācijas risināšanā, sniedzot kvalificētu palīdzību sekojošos virzienos:

 • Uzņēmumu ienākuma nodokļa plānošana un optimizācija;
 • Mikronodokļa plānošana un optimizācija;
 • Pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas strukturēšana;
 • Nodokļu konvenciju jautājumu risināšana;
 • Nodokļu risku izvērtēšana un ieteikumi to novēršanai;
 • Efektīvi nodokļu piemērošanas risinājumi un to koordinēšana.

Minētie pakalpojumi ir tikai daļa no servisa, ko spējam nodrošināt palīdzības sniegšanā sadarbībā ar VID. Uzklausot Jūsu vēlmes un vajadzības, palīdzēsim rast Jūsu situācijai piemērotāko risinājumu.

Saņemiet cenas piedāvājumu jūsu uzņēmumam!