SIA reģistrācija

SIA reģistrācija

Mēs piedāvājam uzņēmuma dibināšanas dokumentu, izmaiņu sagatavošanu un reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā. Tas nozīmē: visu veidu komercdarbības subjektu – komercsabiedrību reģistrācija, to reorganizācija, likvidācija, tajā skaitā caur maksātnespēju procesu, un citu jautājumu risināšana, kas saistīti ar komercdarbību. 

Likums piedāvā dažāda veida uzņēmējdarbības formas – pašnodarbinātais, individuālais komersants, sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA). Tādēļ pirmais solis ir izvērtēt, kura no tām būs vispiemērotākā iecerētajam biznesam. Mēs sniedzam arī konsultācijas visoptimālākajam komercdarbības veidam.

Lai nodibinātu savu komercsabiedrību, Jūs variet piezvanīt un saņemt konsultāciju, bet ir iespējama visu atrisināt neklātienē, ja Jums ir elektroniskais paraksts.  Zvaniet pa tālruni +371 67283550, vai rakstiet.

 

Piedāvājam arī uzņēmumiem, t.sk. jaundibinātiem, sagatavot nepieciešamos dokumentus iekļaušanai PVN reģistrā. Zvaniet pa tālruni +371 67283550, vai rakstiet.

Uzņēmuma reģistrācijas pakalpojumu izmaksas

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) – mazkapitāla

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību – vispopulārākais un demokrātiskākais komercdarbības veids Latvijā. Dibinātāju skaits var būt no viena un vairāk. Valde – no viena valdes locekļa un vairāk. Par SIA dibinātāju un valdes locekli var kļūt arī citu valstu pilsoņi. Pamatkapitāls – no 1 EUR.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) – pilna kapitāla

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību – vispopulārākais un demokrātiskākais komercdarbības veids Latvijā. Dibinātāju skaits var būt no viena un vairāk. Valde – no viena valdes locekļa un vairāk. Par SIA dibinātāju un valdes locekli var kļūt arī citu valstu pilsoņi. Pamatkapitāls – no 2800 EUR.

Biedrība, Nodibinājums vai Fonds

Biedrība (agrāk – sabiedriskā organizācija) – ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav pelņas gūšanas rakstura. Nodibinājums, arī Fonds, ir mantas kopums, kurš nodalīts dibinātāja noteiktā mērķa sasniegšanai, kam nav peļņas gūšanas rakstura. Biedrībai un Nodibinājumam/Fondam ir juridiskās personas statuss.

Reģistrācijas dokumentu grozījumi – sākot no EUR 50,00. Pakalpojumu cena un valsts nodevu apmēri atkarīgi no grozījumu daudzuma. Pakalpojuma cena tiek precizēta pasūtījuma noformēšanas brīdī.