SIA dibināšana

Mēs piedāvājam SIA dibināšanas dokumentu, izmaiņu sagatavošanu un reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā. Tas nozīmē: visu veidu komercdarbības subjektu – komercsabiedrību reģistrācija, to reorganizācija, likvidācija, tajā skaitā caur maksātnespēju procesu, un citu jautājumu risināšana, kas saistīti ar komercdarbību. 

Likums piedāvā dažāda veida uzņēmējdarbības formas – pašnodarbinātais, individuālais komersants, sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA). Tādēļ pirmais solis ir izvērtēt, kura no tām būs vispiemērotākā iecerētajam biznesam. Mēs sniedzam arī konsultācijas visoptimālākajam komercdarbības veidam.

Lai nodibinātu savu komercsabiedrību, Jūs variet piezvanīt un saņemt konsultāciju, bet ir iespējama visu atrisināt neklātienē, ja Jums ir elektroniskais paraksts.  Zvaniet pa tālruni +371 67283550, vai rakstiet.

Piedāvājam arī uzņēmumiem, t.sk. jaundibinātiem, sagatavot nepieciešamos dokumentus iekļaušanai PVN reģistrā. Zvaniet pa tālruni +371 67283550, vai rakstiet.

SIA dibināšanas pakalpojumu izmaksas

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) – mazkapitāla

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību – vispopulārākais un demokrātiskākais komercdarbības veids Latvijā. Dibinātāju skaits var būt no viena un vairāk. Valde – no viena valdes locekļa un vairāk. Par SIA dibinātāju un valdes locekli var kļūt arī citu valstu pilsoņi. Pamatkapitāls – no 1 EUR.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) – pilna kapitāla

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību – vispopulārākais un demokrātiskākais komercdarbības veids Latvijā. Dibinātāju skaits var būt no viena un vairāk. Valde – no viena valdes locekļa un vairāk. Par SIA dibinātāju un valdes locekli var kļūt arī citu valstu pilsoņi. Pamatkapitāls – no 2800 EUR.

Biedrība, Nodibinājums vai Fonds

Biedrība (agrāk – sabiedriskā organizācija) – ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav pelņas gūšanas rakstura. Nodibinājums, arī Fonds, ir mantas kopums, kurš nodalīts dibinātāja noteiktā mērķa sasniegšanai, kam nav peļņas gūšanas rakstura. Biedrībai un Nodibinājumam/Fondam ir juridiskās personas statuss.

Veicam arī reģistrācijas dokumentu grozījumus. Pakalpojumu cena un valsts nodevu apmēri atkarīgi no grozījumu daudzuma. Pakalpojuma cena tiek precizēta pasūtījuma noformēšanas brīdī.

“EUROBIZ services” spēj nodrošināt noteikto pasūtītāja prasību izpildi. Šobrīd nodrošinam grāmatvedības pakalpojumus vairākiem uzņēmumiem Rīgā un citās Latvijas pilsētās , kā arī ir klienti ārpus Latvijas.

Ar savu profesionālo pieredzi nodrošinam grāmatvedības uzskaiti atbilstoši likumdošanas prasībām, kā arī sniedzam atbalstu izmaksu optimizēšanā. Lai veiksmīgi un savlaicīgi biznesā pieņemtu lēmumus, ir jābūt pieejamai atbilstošai informācijai un veiktai pienācīgai analīzei, tāpēc nodrošinam klientiem arī vadības grāmatvedības pakalpojumus.

Mūsu speciālistiem ir darba pieredze vadošos amatos, ir ļoti labas grāmatvedības un lietvedības zināšanas, pieredze grāmatvedības uzskaites sistēmas ieviešanā, grāmatvedības darba plānošanā, vadīšanā, analīzē, kontrolē un stratēģisko dokumentu izstrādē.

Zināšanas regulāri tiek papildinātas semināros un konferencēs par grāmatvedību, nodokļu jautājumiem, uzņēmumu vadību un personāla vadību.

2020.gada sākumā mums ir veikta VID pārbaude par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildi, kas tika pabeigta bez aizrādījumiem un sankcijām.

Pilna servisa grāmatvedības pakalpojumi

Piedāvājam veikt pilnu grāmatvedības uzskaiti maziem un vidējiem uzņēmumiem. Pārstāvam klientu intereses Valsts ieņēmumu dienestā:

 • Pirmdokumentu datorizēta apstrāde.
 • Grāmatvedības un nodokļu reģistru sastādīšana.
 • Atalgojuma aprēķini.
 • Uzņēmuma vadības atskaites.
 • Nodokļu atskaites VID un citās institūcijās.
 • Finansu un nodokļu konsultācijas.

Nodokļu pārvaldība

Nodokļu likumi Latvijā ir ļoti komplicēti un ir būtiski, lai Jūsu uzņēmums atbilst Latvijas nodokļu likuma prasībām, jo pretējā gadījumā var saņemt būtiskus naudas sodus un procentu maksājumus.

Mūsu nodokļu pakalpojumi ietver:

 • Ieteikumi par PVN maksātāja reģistrācijas nepieciešamību.
 • PVN maksātāja reģistrācija.
 • Noņemšana no PVN maksātāja reģistra.
 • Nodokļu maksājumu pārvaldība un administrēšana, ieskaitot pārstāvēšanu VID.
 • PVN atmaksas dokumentu sagatavošana un iesniegšana VID.
 • Pārstāvēšana VID auditu un strīdu sakarā.

Algu grāmatvedība

Nodrošinām algu un ar to saistīto nodokļu aprēķinu, kā arī atskaišu iesniegšanu valsts institūcijās. Detalizēts pakalpojumu kopums tiek noteikts līgumā, balstoties uz katra atsevišķa klienta vēlmēm un iespējām.

 • Absolūti konfidenciāli algu norēķini.
 • Algu sarakstu uzturēšana.
 • Darbinieku maksājumu vadība.
 • Algu nodokļu maksājumu vadība.
 • Prēmiju, komisiju un virsstundu maksājumi.
 • Apdrošināšanas maksājumi, tiesas izpildrakstu ieturēšana un maksāšana.
 • Sociālās likumdošanas prasību ievērošana.
 • Darbinieku Gada Ienākuma deklarācijas sastādīšana.
 • Pārējo administratīvo jautājumu kārtošana, ieskaitot pārstāvēšanu VID.

Vadības grāmatvedība

Vadības grāmatvedības pakalpojumi un regulāru vadības atskaišu sagatavošana, Jums atbilstošā formātā, palīdzēs Jums kvalitatīvāk sekot Jūsu biznesa veiktspējai un pieņemt pareizus vadības lēmumus.

 • Esošā stāvokļa (ieņēmumu, izmaksu, naudas plūsmas) analīze.
 • Īstermiņa likviditātes nodrošināšanas plāns.
 • Peļņas un naudas plūsmas uzlabošanas plāns ilgtermiņā.
 • Naudas plūsmai atbilstoša saistību izpildes grafika sagatavošana.
 • Pašizmaksas kalkulācijas.
 • Projektu grāmatvedība.

Reorganizācijas atbalsts

 • Reorganizācijas plānošana.
 • Uzņēmumu sadalīšana, apvienošana un pārveidošana.
 • Reorganizācijas dokumentu sagatavošana.
 • Reorganizācijas līgumu pārbaude.
 • Citi ar uzņēmumu reorganizāciju saistīti pakalpojumi.

Debitoru un kreditoru parādu pārraudzība

Mēs varam palīdzēt spert būtisku soli Jūsu debitoru kontroles virzienā, pānākot stabilu debitoru aprites ciklu.Mūsu pieeja- izprast Jūsu biznesa īpašās vajadzības un biznesa procesu ietekmi uz rezultātu.

Uzņēmumu dibināšana, pārreģistrācija, pirkšana, pārdošana

EUROBIZ services” sniegs Jums palīdzību komersanta reģistrācijas dokumentu sagatavošanā un aizpildīšanā, kā arī var pārstāvēt Jūsu intereses Uzņēmumu reģistrā.

Sia dibināšana
Sia dibināšana

Toggle Content