Sašaurināts atbalsta saņēmēju loks

Tiks sašaurināts atbalsta saņēmēju loks sākot ar 2021.gada maija mēnesi

Ekonomikas ministrijā (EM) 29.aprīlī informēja, ka turpmāk atbalsts tiks fokusēts uz Covid-19 krīzē visvairāk cietušajiem, bet atbalsta programmā grozījumi stāsies spēkā tikai pēc to saskaņošanas ar Eiropas Komisiju.

Kopumā ir identificētas 54 nozares, kuru komersantiem no 2021.gada maija apgrozāmo līdzekļu grants nebūs pieejams:

Nr.p.k.

NACE 2 red. kodi

Nozare (nosaukums)

1.       

0812

Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve

2.       

0892

Kūdras ieguve

3.       

3511

Elektroenerģijas ražošana

4.       

3514

Elektroenerģijas tirdzniecība

5.       

3600

Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde

6.       

3700

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

7.       

3811

Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus

8.       

3832

Šķirotu materiālu pārstrāde

9.       

3900

Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi

10.  

4120

Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība

11.  

4211

Ceļu un maģistrāļu būvniecība

12.  

4212

Dzelzceļu un metro būvniecība

13.  

4221

Ūdensapgādes sistēmu būvniecība

14.  

4222

Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība

15.  

4291

Hidrotehnisko objektu būvniecība

16.  

4299

Citur neklasificēta inženierbūvniecība

17.  

4311

Ēku nojaukšana

18.  

4312

Būvlaukuma sagatavošana

19.  

4313

Pētniecisko urbumu veikšana

20.  

4321

Elektroinstalācijas ierīkošana

21.  

4322

Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana

22.  

4329

Citu inženiersistēmu montāža

23.  

4331

Apmetēju darbi

24.  

4332

Galdnieku darbi

25.  

4333

Grīdas un sienu apdare

26.  

4334

Krāsotāju un stiklinieku darbi

27.  

4339

Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas

28.  

4391

Jumta seguma uzklāšana

29.  

4399

Citur neklasificētie specializētie būvdarbi

30.  

6110

Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi

31.  

6120

Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi

32.  

6130

Pavadoņu telekomunikācijas pakalpojumi

33.  

6190

Citi telekomunikācijas pakalpojumi

34.  

6201

Datorprogrammēšana

35.  

6202

Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos

36.  

6203

Datoriekārtu darbības pārvaldīšana

37.  

6209

Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi

38.  

6311

Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības

39.  

6312

Interneta portālu darbība

40.  

6399

Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi

41.  

7810

Nodarbinātības aģentūru darbība

42.  

7820

Nodrošināšana ar personālu uz laiku

43.  

7830

Pārējo cilvēkresursu nodrošināšana

44.  

8130

Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības

45.  

8211

Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi

46.  

8219

Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības

47.  

8220

Informācijas zvanu centru darbība

48.  

9511

Datoru un perifēro iekārtu remonts

49.  

9512

Sakaru iekārtu remonts

50.  

9521

Sadzīves elektronisko iekārtu remonts

51.  

9522

Mājsaimniecības piederumu, mājas un dārzu iekārtu remonts

52.  

9523

Apavu un ādas izstrādājumu remonts

53.  

9525

Pulksteņu un juvelierizstrādājumu remonts

54.  

9529

Cita veida individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts

 

Vēl MK noteikumos ir precizētas arī normas par iepriekš esoša soda identificēšanu, nosakot, ka atbalstu nepiešķir, ja uzņēmums vai tā valdes loceklis iepriekšējā gadā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī ir sodīts par pārkāpumu, kas attiecas uz uzņēmuma nodokļu saistībām, pārkāpumiem muitas jomā, vai par darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, izņemot gadījumu, ja par atsevišķu pārkāpumu ir piemērots brīdinājums un gada laikā naudas sodu kopsumma nepārsniedz 500 eiro.

Tāpat arī MK noteikumos ir precizēts, ka atbalsts komersantam jāizlieto līdz 2021. gada 31. jūlijam, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no VID lēmuma pieņemšanas, kur ir pagarināts VID lēmuma pieņemšanas termiņš līdz 30. novembrim (līdz šim bija noteikts 30. jūnijs). 

Izdevīgs piedāvājums jaunajiem klientiem, slēdzot ilgtermiņa sadarbības līgumu par grāmatvedības pakalpojumiem!