Par publisko tiesību juridiskās personas nelikumīgām darbībām

Par jebkurām publisko tiesību juridiskās personas nelikumīgām darbībām vai apstrādātāja pienākumu nepildīšanu, saistībā ar personas datiem, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu amatpersonai līdz divsimt naudas soda vienībām (līdz 1000 EUR).

Izdevīgs piedāvājums jaunajiem klientiem, slēdzot ilgtermiņa sadarbības līgumu par grāmatvedības pakalpojumiem!