PVN reģistrācija

VID pvn reģistrācija

Ja sabiedrība vēlas pieteikties pvn maksātāja statusam, Uzņēmumu reģistrā vienlaicīgi ar pieteikumu ierakstīšanai komercreģistrā var iesniegt iesniegumu reģistrācijai ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.

Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu speciālisti norāda, ka Pievienotās vērtības nodokļa likuma 55.–58. pantā ir noteikti vispārīgie principi, kad iekšzemes (Latvijas) nodokļa maksātājam ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistrā.
Pievienotās vērtības nodokļa likums nosaka iekšzemes (Latvijas) nodokļu maksātajiem izvēli reģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā pirms apliekamo darījumu uzsākšanas vai tad, kad tā veikto ar PVN apliekamo darījumu kopējā vērtība iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā pārsniedz 40 000 eiro, ja neizpildās Pievienotās vērtības nodokļa likuma 55. panta pirmās daļas 2., 3. punktā, kā arī 57. panta pirmajā daļā minētie nosacījumi (ja piepildās kaut vai viens nosacījums, tad VID PVN maksātāju reģistrā jāreģistrējas pirms šo pakalpojumu sniegšanas vai saņemšanas).

Piedāvājam uzņēmumiem, t.sk. jaundibinātiem, sagatavot nepieciešamos dokumentus iekļaušanai PVN reģistrā. Zvaniet pa tālruni +371 67283550, vai rakstiet.

PVN reģistrācija. Papildus norādām: ja Latvijā reģistrēts komersants saņems no Eiropas Savienības vai trešās valsts reģistrēta nodokļa maksātāja elektroniski sniegtus pakalpojumus, pakalpojumu sniegšanas vieta ir iekšzeme (Latvija) saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 19. panta pirmo daļu. Līdz ar to Latvijas komersantam, ievērojot Pievienotās vērtības nodokļa likuma 55. panta pirmās daļas 2. punktā noteikto, saņemot elektroniski sniegtos pakalpojumus, ir jāreģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā pirms minētā darījuma neatkarīgi no apliekamo darījumu vērtības.

Izsmeļoša un uzskatāma informācija par reģistrēšanos VID PVN maksātāju reģistrā ir atrodama VID tīmekļa vietnes sadaļā “Pievienotās vērtības nodoklis”. Tāpat papildu informācija par reģistrēšanās nepieciešamību VID PVN maksātāju reģistrā ir pieejama šeit.
Atgādinām: ja komersants plāno ar interneta starpniecību veikt saimniecisko darbību, t. i., ja komersants plāno realizēt savu preci vai pakalpojumu, piedāvāt iespēju pasūtīt un/vai apmaksāt preci/pakalpojumu, izmantojot tīmekļa vietni, tīmekļa vietne ir jāreģistrē VID kā nodokļu maksātāja struktūrvienība.

PVN reģistrācija