Nodokļu izmaiņas

Sākot ar 2021.gada 1.janvāri  tiks samazinātas sociālās iemaksas no 35,09% uz 34,09%  – par 0,5 procentpunktiem gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Tātad iemaksu likme darba devējam būs 23,59 %  un darba ņēmējam  10,50 % apmērā.

Tāpat, no 2021.gada 1. jūlija  tiks ieviesta minimāla valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts vispārējā kārtībā apdrošinātiem –  minimālās sociālās iemaksas būs  170 eiro par darba ņēmēju, kas apdrošināts vispārējā kārtībā, neskatoties no aprēķinatās algas, kas būs mazāka par minimālo mēneša algu 500 eiro.

Obligātais minimālais sociālais nodoklis  būs jāsamaksā reizi ceturksnī no trīs minimālajām mēneša algām, un, ja persona strādās pie vairākiem darba devējiem vai vienlaikus būs gan pašnodarbinātais, gan darba ņēmējs, deklarētos ienākumus summēs kopā. Ja tie ceturksnī būs mazāki nekā trīs minimālās algas, starpību starp nomaksāto sociālo nodokli un minimāli noteikto nodokli segs darba devējs no saviem līdzekļiem.

Paredzēts, ka obligātās minimālās sociālās iemaksas darba devēji iemaksās proporcionāli tam, cik daudz un ar kādu algu persona strādā pie katra darba devēja, paredz likuma grozījumi.

Pašnodarbinātajiem būs jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā apliecinājums par ceturksnī plānotajiem ienākumiem, ja ienākumi mēnesī nesasniegs minimālo algu. Ja ienākumi pārsniegs minimālo algu, būs jāveic obligātās iemaksas no minimālās algas un 10% apmērā no ienākumu starpības.

Mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem no 2021.gada 1. jūlija sociāli apdrošināms kā pašnodarbinātais būs mikrouzņēmuma nodokļa īpašnieks, savukārt mikrouzņēmuma darbinieki būs apdrošināmi kā darbinieki vispārējā kārtībā.

Ir paredzētas personu grupas, kurām minimālās obligātās iemaksas nepiemēros:

– personas, kas sasniegušas pensijas vecumu vai kurām ir piešķirta vecuma pensija;

– personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti;

– personas, kurām ir bērni līdz trīs gadu vecumam vai bērni ar invaliditāti;

– personas, kuras strādā sociālajā uzņēmumā vai sniedz asistenta pakalpojumu;

– personas, kas ir sezonas laukstrādnieki;

– personas, kas nodarbinātajiem pie ārvalstu darba devēja.

Mikrouzņēmumu nodokļa likme sākot ar 2020.gada 1.janvāri apgrozījumam līdz 25 000 eiro gadā  būs 25%, bet apgrozījuma daļai virs 25 000 eiro gadā – 40%.

Mikrouzņēmumam  būs liegts būt par pievienotās vērtības nodokļa maksātājiem, kā arī būt par sabiedrības ar ierobežotu atbildību . Savukārt SIA, kas jau ir reģistrētais mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, no 2022. gada kļūst par uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāju.

Autoratlīdzību saņēmējiem, kas nav reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji, ienākumiem par intelektuālo īpašumu (autoratlīdzībām) piemēros 25% vai 40% iedzīvotāju ienakumu nodokļa likmi. Ar 25% IIN likmi apliks gada apgrozījumu līdz 25 000 eiro, bet lielākam apgrozījumam paredzēta 40% likme. Attaisnotie izdevumi autoratlīdzību saņēmējiem tiks saglabāts – 25% un 50% apmērā un to veidus un apmēru vēl noteiks Ministru kabinets.

Izdevīgs piedāvājums jaunajiem klientiem, slēdzot ilgtermiņa sadarbības līgumu par grāmatvedības pakalpojumiem!