NILLTFN iekšējās kontroles sistēma

Piedāvājam NILLTFN iekšējās kontroles sistēmas dokumentu sagatavošanu un Jūsu klientu identifikāciju un izpēti.

Latvijas Republikā ir noteiktas prasības nosaka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likums. Atsevišķas prasības par veicamajiem pasākumiem ar mērķi izvairīties no iesaistīšanās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā ir noteiktas arī likumā „Par nodokļiem un nodevām” un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā.
Mēs piedāvājam efektīvas un praktiskas Iekšējās kontroles sistēmas izveidi un atbalstu tās ieviešanā.
Mūsu pakalpojums ietver naudas atmazgāšanas riska novēršanas politikas izstrādi, naudas atmazgāšanas riska iekšējās kontroles sistēmas izveidi. Uzziniet vairāk apmeklējot mūsu mājaslapu vai zvaniet T. +371 67283550.