NILLTFN iekšējās kontroles sistēma

Mēs piedāvājam efektīvas un praktiskas NILLTFN iekšējās kontroles sistēmas izveidi un atbalstu tās ieviešanā, kas ietver naudas atmazgāšanas riska novēršanas politikas izstrādi, naudas atmazgāšanas riska iekšējās kontroles sistēmas izveidi.

NILLTFN iekšējās

kontroles sistēma

Komplekts Nr. 1
 • NILLTFN politika
 • Veidlapas un rīkojumi (aizpildīti paraugi)
 • Konsultācija NILLTFN prasību izpildei

NILLTFN iekšējās

kontroles sistēma

Komplekts Nr. 2
 • NILLTFN politika
 • Veidlapas un rīkojumi (aizpildīti paraugi)
 • Konsultācija NILLTFN prasību izpildei

NILLTFN iekšējās

kontroles sistēma

Komplekts Nr. 3
 • NILLTFN politika
 • Veidlapas un rīkojumi (aizpildīti paraugi)
 • Konsultācija NILLTFN prasību izpildei

Piedāvājam iegādāties veidlapas un rīkojumus ar aizpildītiem paraugiem:

 • Atbildīgās personas CV un apliecinājumi NILLTPFN prasību izpildes atbilstībai
 • Rīkojums par atbildīgās personas iecelšanu
 • Rīkojums atbildīgās personas apmācība NILLTPFN likumdošanā
 • Rīkojums atbildīgās personas apmācība sakarā ar grozījumiem NILLTPFN likumdošanā
 • Sabiedrības risku pašnovērtējuma veidlapa
 • Klientu datu veidlapa Latvijas rezidentam 
 • Klientu datu veidlapa nerezidentam
 • Latvijas uzņēmumu identifikācijas, izpētes un risku novērtēšanas veidlapa 
 • Darījuma izpēte ar fizisku darījuma partneri 
 • Darījuma izpēte ar Latvijā reģistrētu partneri 
 • Darījuma izpēte ar Ārvalstīs reģistrētu partneri 
 

Latvijas Republikā noziedzīgi iegūtu līdzekļu novēršanai ir noteiktas prasības Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likumā. Prasības par veicamajiem pasākumiem ar mērķi izvairīties no iesaistīšanās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā ir noteiktas arī likumā „Par nodokļiem un nodevām” un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā.

Likumdošanas subjekti ir Sabiedrības, kuras darbojas sekojošās nozarēs un kurām nepieciešama NILLTFN iekšējās kontroles sistēma:

Grāmatvedības, revīzijas un juridisko pakalpojumu sniedzēji

 • ārpakalpojuma grāmatveži
 • zvērināti revidenti
 • nodokļu konsultanti
 • zvērināti advokāti
 • ārpakalpojuma juridisko pakalpojumu sniedzēji
 • zvērināti notāri
 • juridisko personu dibināšanas organizatori
 • maksātnespējas  administratori

Kredītiestādes un finanšu pakalpojumu sniedzēji

 • kredītiestādes, maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes
 • ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un brokeri
 • ārvalstu valūtas tirgotāji
 • apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji
 • patērētāju kreditētāji un līzinga sniedzēji
 • citi finanšu pakalpojumu sniedzēji

Preču pārdevēji un citu pakalpojumu sniedzēji

 • dārgmetālu, dārgakmeņu, mākslas, antikvāro priekšmetu un kultūras pieminekļu tirgotāji, glabātāji un starpnieki
 • inkasācijas pakalpojumu sniedzēji
 • parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēji
 • transportlīdzekļu tirgotāji
 • virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzēji

Nekustamo īpašumu aģenti un starpnieki

 • aģenti darījumos ar nekustamo īpašumu
 • starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu
 • nekustamo īpašumu darījumu konsultanti
 • nekustamo īpašumu nomas aģenti
 • juridisko adrešu nomas pakalpojumu sniedzēji
 Par NILLTFN likuma prasību nepildīšanu, likuma subjektiem, var piemērot ievērojamas sankcijas, līdz uzņēmuma saimnieciskās darbības apturēšanai, tai skaitā apturēt vai anulēt licenci.