Mikrouzņemuma nodoklis 2024

Mikrouzņēmuma nodoklis sākot ar 2024.gada 1.janvāri

No 2024. gada 1. janvāra ir noteikta viena mikrouzņēmumu nodokļa  (MUN) likme 25% apmērā, neatkarīgi no apgrozījuma apmēra.

2023.gadā MUN likme apgrozījumam līdz 25 000 eiro gadā bija 25%, bet apgrozījuma daļai, kas pārsniedza 25 000 eiro gadā – 40%.

2024.gadā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusā var darboties, ja nav reģistrēts kā PVN maksātājs:

– individuālais komersants;

– individuālais uzņēmums;

– zemnieka vai zvejnieka saimniecība;

fiziskā persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicējs.

Esošajiem mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem – saimnieciskās darbības veicējiem, kuri arī 2024. gadā vēlas saglabāt šo statusu, atsevišķs pieteikums par to nav jāsniedz. 

Savukārt tie iedzīvotāji, kuri vēl tikai uzsāks savu saimniecisko darbību, varēs pieteikties MUN statusam uzņēmējdarbības uzsākšanas brīdī, iesniedzot iesniegumu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļā “Sagatavot dokumentu / No veidlapas / Nodokļu maksātāju reģistrācijas un datu izmaiņu veidlapas / Nodokļu maksātāja (fiziskās personas) reģistrācija”. Tālāk ir jāizvēlas reģistrācijas veids “Saimnieciskās darbības veicējs” un tad jāveic atbilstošās izmaiņas maksātāja statusā, izvēloties statusu “Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs”.

Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir paredzēts noteikt tiesības MUN maksātājiem, kas vienlaikus gūst ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamus ienākumus, piemērot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu, nepieciešams izvērtēt iespēju ņemt vērā MUN režīma ietvaros gūto ienākumu, nosakot diferencētā neapliekamā minimuma apmēru.

Izdevīgs piedāvājums jaunajiem klientiem, slēdzot ilgtermiņa sadarbības līgumu par grāmatvedības pakalpojumiem!
Mikrouzņēmuma nodoklis 2024