Sankciju iekšējās kontroles sistēma

Piedāvājam iegādāties Sankciju iekšējās kontroles sistēmu, kas atbilst šī brīža likumdošanas prasībām.

Sankciju iekšējās kontroles sistēma

  • Sankciju iekšējās kontroles sistēma

 Sankciju iekšējās kontroles sistēma ar 5 pielikumiem, kura satur:

1. Vispārīgie jautājumi
2. Sankciju riska novērtējums
3. Procedūras izvērtēšana un uzlabošana
4. Atbildīgā darbinieka iecelšana un darbinieku apmācība

Pielikumi:
1.pielikums: Valstis, kurām ir paaugstināts NILLTPFN riska līmenis
2.pielikums: Pārrobežu draudi
3.pielikums: Informācijas iegūšana par ārvalstu rezidentiem un avoti, kurus var izmantot valsts riska noteikšanai
4.pielikums: Darījuma partnera pārbaude sankciju sarakstā veidlapa
5.pielikums: Sankciju riska novērtēšanai veicamās darbības Eiropas Savienības sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju

Kam jāizveido sankciju iekšējās kontroles sistēma?

Ņemot vērā esošo situāciju, kad Krievija ir uzsākusi karadarbību Ukrainā un ir pieņemtas būtiskas sankcijas pret karā iesaistītajām valstīm, ir svarīgi pārskatīt iekšējās kontroles sistēmas, lai nodrošinātu Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (Sankciju likuma) prasības.

 

Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma

2019. gada 1. maijā spēkā stājās 2018. gada 21. jūnijā pieņemtie grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (Sankciju likums), kas pieprasa komersantiem veikt starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu, lai noskaidrotu, novērtētu, izprastu un pārvaldītu savai darbībai vai klientiem piemītošo starptautisko un nacionālo sankciju riskus, informē Gints Metāls, jurists, doku.lv AML projektu vadītājs.


Sankciju likums nosaka, ka visas fiziskās un juridiskās personas Latvijas teritorijā ir uzskatāmas par likuma subjektiem, kam ir pienākums ievērot un izpildīt Latvijā spēkā esošās sankcijas, kā arī ziņot atbildīgajām institūcijām par sankciju prasību pārkāpšanu, apiešanu vai izvairīšanos no to izpildes.


No 2018. gada 21. jūnija grozījumiem Sankciju likuma 13. pantā izriet, ka daļai no tiem komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums (NILLTFN likums) jau pieprasa izveidot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu, ir pienākums papildus izveidot arī sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu.


Sankciju likuma normas par sankciju riska pārvaldības sistēmas ieviešanu attiecas uz nodokļu konsultantiem, ārpakalpojuma grāmatvežiem, neatkarīgiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem, juridisku veidojumu dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem, nekustamo īpašumu aģentiem un starpniekiem, patērētāju kreditētājiem, kā arī citiem nebanku sektora finanšu pakalpojumu sniedzējiem. Tāpat arī tiem komersantiem, kuri pieņem maksājumus skaidrā naudā par summu virs 15 000,00 EUR, ir pienākums ieviest sankciju riska pārvaldības sistēmu.


Sankciju riska pārvaldīšanas sistēma

Sankciju riska pārvaldība tiek veikta līdzīgi kā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas/terorisma finansēšanas risku pārvaldība. Ņemot vērā to, ka visiem tiem komersantiem, kuriem ir pienākums ieviest sankciju riska pārvaldības sistēmu, ir pienākums ieviest arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu, abas šīs sistēmas ir lietderīgi apvienot vienā sistēmā, jo, piemēram, abas sistēmas paredz nepieciešamību veikt klienta identifikāciju un izpēti, lai izprastu klientam piemītošos riskus.


Domājams, ka lielākajai daļai komersantu, kuri jau ir pildījuši NILLTFN likuma prasības, klientu sankciju pārkāpšanas riska izvērtējumam nevajadzētu radīt grūtības, jo šis risku izvērtējums var funkcionēt līdzīgi NILLTFN likuma izpildei radītajam risku izvērtējumam. Proti, arī sankciju riska novērtējums darbojas, summējot dažādus klientam piemītošos iespējamos sankciju pārkāpšanas riskus. Ja klienta identifikācijas procedūra ir veikta atbildoši NILLTFN likuma prasībām, tad ar iegūto informāciju var veikt arī klienta risku izpēti sankciju pārkāpšanas riska noteikšanai.


Nodokļu pārvaldība

Nodokļu likumi Latvijā ir ļoti komplicēti un ir būtiski, lai Jūsu uzņēmums atbilst Latvijas nodokļu likuma prasībām, jo pretējā gadījumā var saņemt būtiskus naudas sodus un procentu maksājumus.

Algu grāmatvedība

Nodrošinām algu un ar to saistīto nodokļu aprēķinu, kā arī atskaišu iesniegšanu valsts institūcijās. Detalizēts pakalpojumu kopums tiek noteikts līgumā, balstoties uz katra atsevišķa klienta vēlmēm un iespējām.


Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma
Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma

Toggle Content