NILLTFN iekšējās kontroles sistēma

Piedāvājam iegādāties NILLTFN politiku ar pielikumiem. Ar mūsu izstrādāto NILLTFN politiku vairākas kompānijas ir saņēmušas licenci, kā arī sekmīgi ir izturējušas VID veiktās pārbaudes.

Papildus ir iespējams iegādāties NILLTFN aizpildītus veidlapu un rīkojumu paraugus, kas atvieglos politikas pielietojumu praksē.

NILLTFN iekšējās kontroles sistēma

 • NILLTFN politika + pielikumi

Papildus piedāvājam iegādāties veidlapas un rīkojumus ar aizpildītiem paraugiem:

 • Atbildīgās personas CV un apliecinājumi NILLTPFN prasību izpildes atbilstībai
 • Rīkojums par atbildīgās personas iecelšanu
 • Rīkojums par atbildīgās personas apmācību NILLTPFN likumdošanā
 • Rīkojums par atbildīgās personas apmācību, sakarā ar grozījumiem NILLTPFN likumdošanā
 • Sabiedrības risku pašnovērtējuma veidlapa
 • Klientu datu veidlapa Latvijas rezidentam 
 • Klientu datu veidlapa nerezidentam
 • Uzņēmuma identifikācijas, izpētes un risku novērtēšanas veidlapa 
 • Darījuma izpēte ar fizisku darījuma partneri 
 • Darījuma izpēte ar Latvijā reģistrētu juridisku partneri 
 • Darījuma izpēte ar ārvalstīs reģistrētu partneri

Latvijas Republikā noziedzīgi iegūtu līdzekļu novēršanai ir noteiktas prasības Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likumā. Prasības par veicamajiem pasākumiem ar mērķi izvairīties no iesaistīšanās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā ir noteiktas arī likumā „Par nodokļiem un nodevām” un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā.

Likumdošanas subjekti ir Sabiedrības, kuras darbojas sekojošās nozarēs un kurām nepieciešama NILLTFN iekšējās kontroles sistēma:

Nekustamo īpašumu aģenti un starpnieki

 • aģenti darījumos ar nekustamo īpašumu
 • starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu
 • nekustamo īpašumu darījumu konsultanti
 • nekustamo īpašumu nomas aģenti
 • juridisko adrešu nomas pakalpojumu sniedzēji

Grāmatvedības, revīzijas un juridisko pakalpojumu sniedzēji

 • ārpakalpojuma grāmatveži
 • zvērināti revidenti
 • nodokļu konsultanti
 • zvērināti advokāti
 • ārpakalpojuma juridisko pakalpojumu sniedzēji
 • zvērināti notāri
 • juridisko personu dibināšanas organizatori
 • maksātnespējas  administratori

Kredītiestādes un finanšu pakalpojumu sniedzēji

 • kredītiestādes, maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes
 • ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un brokeri
 • ārvalstu valūtas tirgotāji
 • apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji
 • patērētāju kreditētāji un līzinga sniedzēji
 • citi finanšu pakalpojumu sniedzēji

Preču pārdevēji un citu pakalpojumu sniedzēji

 • dārgmetālu, dārgakmeņu, mākslas, antikvāro priekšmetu un kultūras pieminekļu tirgotāji, glabātāji un starpnieki
 • inkasācijas pakalpojumu sniedzēji
 • parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēji
 • transportlīdzekļu tirgotāji
 • virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzēji

 Par šī likuma prasību nepildīšanu, likuma subjektiem, var piemērot ievērojamas sankcijas, līdz uzņēmuma saimnieciskās darbības apturēšanai, tai skaitā apturēt vai anulēt licenci.

“EUROBIZ services” spēj nodrošināt noteikto pasūtītāja prasību izpildi. Šobrīd nodrošinam grāmatvedības pakalpojumus vairākiem uzņēmumiem Rīgā un citās Latvijas pilsētās , kā arī ir klienti ārpus Latvijas.

Ar savu profesionālo pieredzi nodrošinam uzskaiti atbilstoši likumdošanas prasībām, kā arī sniedzam atbalstu izmaksu optimizēšanā. 

2020.gada sākumā mums ir veikta VID pārbaude par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildi, kas tika pabeigta bez aizrādījumiem un sankcijām.

 Piedāvājam veikt pilnu uzskaiti maziem un vidējiem uzņēmumiem. Pārstāvam klientu intereses Valsts ieņēmumu dienestā:

 • Pirmdokumentu datorizēta apstrāde.
 • Grāmatvedības un nodokļu reģistru sastādīšana.
 • Atalgojuma aprēķini.
 • Uzņēmuma vadības atskaites.
 • Nodokļu atskaites VID un citās institūcijās.
 • Finansu un nodokļu konsultācijas.

Nodokļu pārvaldība

Nodokļu likumi Latvijā ir ļoti komplicēti un ir būtiski, lai Jūsu uzņēmums atbilst Latvijas nodokļu likuma prasībām, jo pretējā gadījumā var saņemt būtiskus naudas sodus un procentu maksājumus.

Mūsu nodokļu pakalpojumi ietver:

 • Ieteikumi par PVN maksātāja reģistrācijas nepieciešamību.
 • PVN maksātāja reģistrācija.
 • Noņemšana no PVN maksātāja reģistra.
 • Nodokļu maksājumu pārvaldība un administrēšana, ieskaitot pārstāvēšanu VID.
 • PVN atmaksas dokumentu sagatavošana un iesniegšana VID.
 • Pārstāvēšana VID auditu un strīdu sakarā.

Algu grāmatvedība

Nodrošinām algu un ar to saistīto nodokļu aprēķinu, kā arī atskaišu iesniegšanu valsts institūcijās. Detalizēts pakalpojumu kopums tiek noteikts līgumā, balstoties uz katra atsevišķa klienta vēlmēm un iespējām.

 • Absolūti konfidenciāli algu norēķini.
 • Algu sarakstu uzturēšana.
 • Darbinieku maksājumu vadība.
 • Algu nodokļu maksājumu vadība.
 • Prēmiju, komisiju un virsstundu maksājumi.
 • Apdrošināšanas maksājumi, tiesas izpildrakstu ieturēšana un maksāšana.
 • Sociālās likumdošanas prasību ievērošana.
 • Darbinieku Gada Ienākuma deklarācijas sastādīšana.
 • Pārējo administratīvo jautājumu kārtošana, ieskaitot pārstāvēšanu VID.

Vadības grāmatvedība

Vadības grāmatvedības pakalpojumi un regulāru vadības atskaišu sagatavošana, Jums atbilstošā formātā, palīdzēs Jums kvalitatīvāk sekot Jūsu biznesa veiktspējai un pieņemt pareizus vadības lēmumus.

 • Esošā stāvokļa (ieņēmumu, izmaksu, naudas plūsmas) analīze.
 • Īstermiņa likviditātes nodrošināšanas plāns.
 • Peļņas un naudas plūsmas uzlabošanas plāns ilgtermiņā.
 • Naudas plūsmai atbilstoša saistību izpildes grafika sagatavošana.
 • Pašizmaksas kalkulācijas.
 • Projektu grāmatvedība.
NILLTFN iekšējās kontroles sistēma
NILLTFN iekšējās kontroles sistēma

Toggle Content