Izmaiņas PVN likumā

Pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi 0 procentu apmērā tiek piemērota tādu Covid-19 in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču piegādei, kas ar atbilstošiem Eiropas Savienības tiesību aktiem ir atzītas Eiropas Savienībā, un ar šīm ierīcēm cieši saistītu pakalpojumu sniegšanai iekšzemē.

Pagaidu pasākumi saistībā ar pievienotās vērtības nodokli,kas piemērojams Covid-19 vakcīnām un in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm tiek piemērots sākot ar 2020. gada 25. decembri un ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Izdevīgs piedāvājums jaunajiem klientiem, slēdzot ilgtermiņa sadarbības līgumu par grāmatvedības pakalpojumiem!