fbpx

Iekšējās kontroles sistēmas metodika

NILLTFN iekšējās

kontroles sistēma

Komplekts Nr. 1
 • NILLTFN politika

NILLTFN iekšējās

kontroles sistēma

Komplekts Nr. 2
 • NILLTFN politika
 • NILLTFN 2022.gada grozījumi

Saskaņā ar Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 6.pantu visiem ārpakalpojuma grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem, zvērinātiem revidentiem, kā arī citām personām (likuma 1.pants) ir pienākums izveidot iekšējās kontroles sistēmu.

Mēs piedāvājam visiem grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzējiem iegādāties Iekšējās kontroles sistēmas metodiku „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai SIA „Uzņēmums” darbiniekiem (grāmatvežiem)”, kura tika atjaunota, ņemot vērā visas jaunās prasības, un, kuru var pielāgot “pēc sava uzņēmuma vajadzībām”. Ar mūsu izstrādāto NILLTFN politiku vairākas kompānijas ir saņēmušas licenci, kā arī sekmīgi ir izturējušas VID veiktās pārbaudes.

Esam izstrādājuši lietošanai gatavu Iekšējās kontroles sistēmas metodiku ar šādiem pielikumiem:

 1. pielikums: Klienta datu veidlapa
 2. pielikums: Klienta identifikācijas, izpētes un risku novērtēšanas veidlapa
 3. pielikums: Vispārējs risku novērtējums un klienta risku novērtējums fiziskai personai
 4. pielikums: Klienta darījumu Latvijā ar juridisku darījuma partneri identifikācijas, izpētes un risku novērtēšanas veidlapa
 5. pielikums: Klienta darījumu Latvijā ar fizisku darījuma partneri identifikācijas, izpētes un risku novērtēšanas veidlapa
 6. pielikums: Klienta starptautisku darījumu identifikācijas, izpētes un risku novērtēšanas veidlapa
 7. pielikums: Aizdomīgu darījumu pazīmju identifikācija un atturēšanās no darījuma
 8. pielikums: Sankciju riska novērtēšai veicamās darbības
 9. pielikums: Valstis, kurām ir paaugstināts NILLTPFN riska līmenis
 10. pielikums: Pārrobežu draudi
 11. pielikums: Kārtība par aizdomīgu darījumu ziņošanu Finanšu izlūkošanas dienestam
 12. pielikums: Kārtība par klienta izpētes dokumentu un informāciju par personu arhivēšanu un iznīcināšanu
 13. pielikums: Informācijas iegūšana par ārvalstu rezidentiem un avoti, kurus var izmantot valsts riska noteikšanai
 14. pielikums: Kārtība par Klienta patiesā labuma guvēja ziņošanu Uzņēmumu reģistram
 15. pielikums: Kārtība par prasībām un tiesībām atbildīgajam darbiniekam
 16. pielikums: Kārtība par ziņošanu Valsts ieņēmumu dienestam par Latvijas Republikas rezidentu aizdomīgiem darījumiem

Papildus iekšējās kontroles sistēmas metodikai iespējams iegādāties rīkojumus un veidlapas ar aizpildītiem paraugiem:

* Atbildīgās personas CV un apliecinājumi NILLTPFN prasību izpildes atbilstībai
* Rīkojums par atbildīgās personas iecelšanu
* Rīkojums atbildīgās personas apmācība NILLTPFN likumdošanā
* Rīkojums atbildīgās personas apmācība sakarā ar grozījumiem NILLTPFN likumdošanā
* Sabiedrības risku pašnovērtējuma veidlapa
* Klienta datu veidlapa Latvijas rezidentam
* Klienta datu veidlapa nerezidentam
* Uzņēmuma identifikācijas, izpētes un risku novērtēšanas veidlapa
* Darījuma izpēte ar fizisku partneri
* Darījuma izpēte ar Latvijā reģistrētu partneri
* Darījuma izpēte ar Ārvalstīs reģistrētu partneri

Atgādinam, ka sākot ar 2019.gada 1.maiju visiem NILLTPFN likuma subjektiem (piemēram, ārpakalpojumu grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem, nekustamo īpašumu ekspertiem, autotirgotājiem, dārgmetālu tirgotājiem u.c.), jau esošo iekšējās kontroles sistēmu, saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu, jāpapildina ar vēl vienu jaunu sadaļu par sankciju riska pārvaldīšanu.

Izdevīgs piedāvājums iegādājoties iekšējās kontroles sistēmas metodika pilno komplektu.
Iekšējās kontroles sistēmas metodika