Iekšējās kontroles sistēmas metodika

Piedāvājam iegādāties NILLTFN politiku ar pielikumiem. Ar mūsu izstrādāto NILLTFN politiku vairākas kompānijas ir saņēmušas licenci, kā arī sekmīgi ir izturējušas VID veiktās pārbaudes.

Papildus ir iespējams iegādāties NILLTFN aizpildītus veidlapu un rīkojumu paraugus, kas atvieglos politikas pielietojumu praksē.

NILLTFN iekšējās kontroles sistēma

  • NILLTFN politika + pielikumi

Saskaņā ar Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 6.pantu visiem ārpakalpojuma grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem, zvērinātiem revidentiem, kā arī citām personām (likuma 1.pants) ir pienākums izveidot iekšējās kontroles sistēmu.

Mēs piedāvājam visiem grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzējiem iegādāties Iekšējās kontroles sistēmas metodiku „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai SIA „Uzņēmums” darbiniekiem (grāmatvežiem)”, kura tika atjaunota, ņemot vērā visas jaunās prasības, un, kuru var pielāgot “pēc sava uzņēmuma vajadzībām”. Ar mūsu izstrādāto NILLTFN politiku vairākas kompānijas ir saņēmušas licenci, kā arī sekmīgi ir izturējušas VID veiktās pārbaudes.

Esam izstrādājuši lietošanai gatavu Iekšējās kontroles sistēmas metodiku ar šādiem pielikumiem:

1.    pielikums: Klienta datu veidlapa
2.    pielikums: Klienta identifikācijas, izpētes un risku novērtēšanas veidlapa
3.    pielikums: Vispārējs risku novērtējums un klienta risku novērtējums fiziskai personai
4.    pielikums: Klienta darījumu Latvijā ar juridisku darījuma partneri identifikācijas, izpētes un risku novērtēšanas veidlapa
5.    pielikums: Klienta darījumu Latvijā ar fizisku darījuma partneri identifikācijas, izpētes un risku novērtēšanas veidlapa
6.    pielikums: Klienta starptautisku darījumu identifikācijas, izpētes un risku novērtēšanas veidlapa
7.    pielikums: Aizdomīgu darījumu pazīmju identifikācija un atturēšanās no darījuma
8.    pielikums: Kārtība par aizdomīgu darījumu ziņošanu Finanšu izlūkošanas  dienestam
9.    pielikums:  Kārtība par klienta izpētes dokumentu un informāciju par personu arhivēšanu un iznīcināšanu
10.    pielikums: Kārtība par Klienta patiesā labuma guvēja ziņošanu Uzņēmumu reģistram
11.    pielikums: Kārtība par prasībām un tiesībām atbildīgajam darbiniekam, patiesā labuma guvējam, augstākās vadības loceklim
12.    pielikums: Kārtība par ziņošanu  Valsts ieņēmumu dienestam par Latvijas Republikas rezidentu aizdomīgiem darījumiem.

Papildus iekšējās kontroles sistēmas metodikai iespējams iegādāties rīkojumus un veidlapas ar aizpildītiem paraugiem:

* Atbildīgās personas CV un apliecinājumi NILLTPFN prasību izpildes atbilstībai
* Rīkojums par atbildīgās personas iecelšanu
* Rīkojums atbildīgās personas apmācība NILLTPFN likumdošanā
* Rīkojums atbildīgās personas apmācība sakarā ar grozījumiem NILLTPFN likumdošanā
* Sabiedrības risku pašnovērtējuma veidlapa
* Klienta datu veidlapa Latvijas rezidentam
* Klienta datu veidlapa nerezidentam
* Uzņēmuma identifikācijas, izpētes un risku novērtēšanas veidlapa
* Darījuma izpēte ar fizisku partneri
* Darījuma izpēte ar Latvijā reģistrētu partneri
* Darījuma izpēte ar Ārvalstīs reģistrētu partneri

Atgādinam, ka sākot ar 2019.gada 1.maiju visiem NILLTPFN likuma subjektiem (piemēram, ārpakalpojumu grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem, nekustamo īpašumu ekspertiem, autotirgotājiem, dārgmetālu tirgotājiem u.c.), jau esošo iekšējās kontroles sistēmu, saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu, jāpapildina ar vēl vienu jaunu sadaļu par sankciju riska pārvaldīšanu.

Izdevīgs piedāvājums iegādājoties iekšējās kontroles sistēmas metodika pilno komplektu.
Iekšējās kontroles sistēmas metodika