Grāmatvedības uzskaites atjaunošana

Grāmatvedības uzskaites atjaunošana, sakārtošana

Grāmatvedības uzskaite jāveic nepārtraukti, regulāri, bet dažādu iemeslu dēļ ir situācijas, kad uzņēmuma grāmatvedība nav kārtota vai ir sakārtota tikai daļēji.

Ja uzņēmums  kādu laiku neveic saimniecisko darbību , bet īpašnieks nolemj atsākt komercdarbību, tad bieži arī  darījumi nav uzskaitīti  un atskaites nav iesniegtas. Tam var būt negatīvas sekas, kad  VID var izlemt veikt uzņēmuma tematisko pārbaudi un ir jāiesniedz attaisnojuma dokumentus un grāmatvedības reģistrus. Ja dokumenti vai reģistri tie neatbilst tiesību normu prasībām, VID var piemērot administratīvo sodu (soda naudu).

Ja dokumenti, pēc VID pieprasījuma, netiek vispār iesniegti, tas var negatīvi ietekmēt turpmāko darbību, jo var sekot izslēgšana no PVN maksātāja reģistra, bankas kontu bloķēšana, saimnieciskās darbības apturēšana.

Tāpēc, lai uzņēmums varētu droši strādāt, grāmatvedības uzskaite ir jāsakārto:

  • uzskaitē jābūt  visiem attaisnojuma dokumentiem;
  • dokumentiem jāatbilst likumdošanas prasībām;
  • jāpārbauda, vai visi darījumi ir uzskaitīti. Jāsalīdzina debitoru un kreditoru atlikumi ar attiecīgo darījuma partneru datiem;
  • jāiesniedz visas nepieciešamās atskaites.
 
Saņemiet cenas piedāvājumu Jūsu uzņēmumam!