Grāmatvedības pakalpojumi

Mūsu nodokļu speciālistu zināšanas, iemaņas un prasmes, palīdzētu rast Jums izdevīgāko risinājumu nodokļu jautājumos, radīt tiešu un nozīmīgu pienesumu Jūsu biznesam.

Nodokļu tiesiskajā regulējumā ir nemitīgas izmaiņas un tāpēc ir iespējama situācija, ka ierastā kārtība jau ir zaudējusi aktualitāti, neapzinoties riskus, kas radušies nodokļu tiesiskā regulējuma izmaiņu dēļ.
Veiksmīgus un savlaicīgus lēmumus biznesā var pieņemt, ja ir pieejama atbilstoša informācija un ir veikta pienācīga analīze, tas ļauj izvairīties no negaidītiem izdevumiem tiesību normu nepareizas interpretācijas vai nezināšanas dēļ.
Mūsu nodokļu konsultants Jums vienmēr būs pieejams, lai sniegtu savu eksperta viedokli jebkurai Jūsu biznesa vajadzībai – no saimnieciskās darbības uzsākšanas līdz pat Jūsu biznesa pārdošanai.
Mūsu sadarbības rezultāts ir vērsts uz Jūsu biznesa attīstīstību un konkurētspējas palielināšanu.

Grāmatvedības pakalpojuma cena tiek noteikta izvērtējot:

 • klienta dokumentu grāmatojumu skaitu mēnesī (rēķinus, preču pavadzīmes, bankas pārskaitījumus, kases operācijas, u.tml.);
 • darījumu sarežģītības pakāpes;
 • darbinieku skaitu uzņēmumā;
 • klientam nepieciešamos papildus pakalpojumus.

Grāmatvedības pakalpojumu piedāvājums

Komplekts Nr.1
 • Līdz 3 darbiniekiem
 • Līdz 50 dokumentiem
 • Darba līgumu sagatavošana iekļauta cenā
 • Gada pārskats iekļauts cenā
 • Dokumentu arhivēšana iekļauta cenā

Grāmatvedības pakalpojumu piedāvājums

Komplekts Nr. 3
 • Līdz 10 darbiniekiem
 • Līdz 200 dokumentiem
 • Darba līgumu sagatavošana iekļauta cenā
 • Gada pārskats iekļauts cenā
 • Dokumentu arhivēšana iekļauta cenā

Grāmatvedības pakalpojumu piedāvājums

Komplekts Nr. 4
 • Vairāk kā 10 darbinieki
 • Vairāk kā 200 dokumenti
 • Darba līgumu sagatavošana iekļauta cenā
 • Gada pārskats iekļauts cenā
 • Dokumentu arhivēšana iekļauta cenā

Papildus pakalpojumi:

 • Gada pārskata sagatavošana 
 • PVN maksātāja reģistrācija VID 
 • Operatīvās bilances sagatavošana
 • Pārskatu sagatavošana uzņēmuma vadībai 
 • Uzņēmējdarbībā nepieciešamo līgumu sagatavošana 
 • Grāmatvedības politikas izstrādāšana
 • Pārstāvēšana VID tematiskās pārbaudēs
 • Dokumentu sagatavošana un reģistrēšana Komercreģistrā 
 • Dokumentu sagatavošana uzņēmuma likvidācijai
 • Konsultācijas par darījumu nodokļu traktējumu un ieteikumi nodokļu administrēšanas optimizācijas iespējām
Saņemiet cenas piedāvājumu Jūsu uzņēmumam!

“EUROBIZ services” spēj nodrošināt noteikto pasūtītāja prasību izpildi. Šobrīd nodrošinam grāmatvedības pakalpojumus vairākiem uzņēmumiem Rīgā un citās Latvijas pilsētās , kā arī ir klienti ārpus Latvijas.

Ar savu profesionālo pieredzi nodrošinam grāmatvedības uzskaiti atbilstoši likumdošanas prasībām, kā arī sniedzam atbalstu izmaksu optimizēšanā. Lai veiksmīgi un savlaicīgi biznesā pieņemtu lēmumus, ir jābūt pieejamai atbilstošai informācijai un veiktai pienācīgai analīzei, tāpēc nodrošinam klientiem arī vadības grāmatvedības pakalpojumus.

Mūsu speciālistiem ir darba pieredze vadošos amatos, ir ļoti labas grāmatvedības un lietvedības zināšanas, pieredze grāmatvedības uzskaites sistēmas ieviešanā, grāmatvedības darba plānošanā, vadīšanā, analīzē, kontrolē un stratēģisko dokumentu izstrādē.

Zināšanas regulāri tiek papildinātas semināros un konferencēs par grāmatvedību, nodokļu jautājumiem, uzņēmumu vadību un personāla vadību.

2020.gada sākumā mums ir veikta VID pārbaude par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildi, kas tika pabeigta bez aizrādījumiem un sankcijām.

Pilna servisa grāmatvedības pakalpojumi

Piedāvājam veikt pilnu grāmatvedības uzskaiti maziem un vidējiem uzņēmumiem. Pārstāvam klientu intereses Valsts ieņēmumu dienestā:

 • Pirmdokumentu datorizēta apstrāde.
 • Grāmatvedības un nodokļu reģistru sastādīšana.
 • Atalgojuma aprēķini.
 • Uzņēmuma vadības atskaites.
 • Nodokļu atskaites VID un citās institūcijās.
 • Finansu un nodokļu konsultācijas.

Nodokļu pārvaldība

Nodokļu likumi Latvijā ir ļoti komplicēti un ir būtiski, lai Jūsu uzņēmums atbilst Latvijas nodokļu likuma prasībām, jo pretējā gadījumā var saņemt būtiskus naudas sodus un procentu maksājumus.

Mūsu nodokļu pakalpojumi ietver:

 • Ieteikumi par PVN maksātāja reģistrācijas nepieciešamību.
 • PVN maksātāja reģistrācija.
 • Noņemšana no PVN maksātāja reģistra.
 • Nodokļu maksājumu pārvaldība un administrēšana, ieskaitot pārstāvēšanu VID.
 • PVN atmaksas dokumentu sagatavošana un iesniegšana VID.
 • Pārstāvēšana VID auditu un strīdu sakarā.

Algu grāmatvedība

Nodrošinām algu un ar to saistīto nodokļu aprēķinu, kā arī atskaišu iesniegšanu valsts institūcijās. Detalizēts pakalpojumu kopums tiek noteikts līgumā, balstoties uz katra atsevišķa klienta vēlmēm un iespējām.

 • Absolūti konfidenciāli algu norēķini.
 • Algu sarakstu uzturēšana.
 • Darbinieku maksājumu vadība.
 • Algu nodokļu maksājumu vadība.
 • Prēmiju, komisiju un virsstundu maksājumi.
 • Apdrošināšanas maksājumi, tiesas izpildrakstu ieturēšana un maksāšana.
 • Sociālās likumdošanas prasību ievērošana.
 • Darbinieku Gada Ienākuma deklarācijas sastādīšana.
 • Pārējo administratīvo jautājumu kārtošana, ieskaitot pārstāvēšanu VID.

Vadības grāmatvedība

Vadības grāmatvedības pakalpojumi un regulāru vadības atskaišu sagatavošana, Jums atbilstošā formātā, palīdzēs Jums kvalitatīvāk sekot Jūsu biznesa veiktspējai un pieņemt pareizus vadības lēmumus.

 • Esošā stāvokļa (ieņēmumu, izmaksu, naudas plūsmas) analīze.
 • Īstermiņa likviditātes nodrošināšanas plāns.
 • Peļņas un naudas plūsmas uzlabošanas plāns ilgtermiņā.
 • Naudas plūsmai atbilstoša saistību izpildes grafika sagatavošana.
 • Pašizmaksas kalkulācijas.
 • Projektu grāmatvedība.

Reorganizācijas atbalsts

 • Reorganizācijas plānošana.
 • Uzņēmumu sadalīšana, apvienošana un pārveidošana.
 • Reorganizācijas dokumentu sagatavošana.
 • Reorganizācijas līgumu pārbaude.
 • Citi ar uzņēmumu reorganizāciju saistīti pakalpojumi.

Debitoru un kreditoru parādu pārraudzība

Mēs varam palīdzēt spert būtisku soli Jūsu debitoru kontroles virzienā, pānākot stabilu debitoru aprites ciklu.Mūsu pieeja- izprast Jūsu biznesa īpašās vajadzības un biznesa procesu ietekmi uz rezultātu.

Uzņēmumu dibināšana, pārreģistrācija, pirkšana, pārdošana

EUROBIZ services” sniegs Jums palīdzību komersanta reģistrācijas dokumentu sagatavošanā un aizpildīšanā, kā arī var pārstāvēt Jūsu intereses Uzņēmumu reģistrā.