Grāmatvedības konsultācijas un pakalpojumi

Grāmatvedības konsultācijas. 

Mūsu nodokļu speciālistu zināšanas, iemaņas un prasmes, palīdzētu rast Jums izdevīgāko risinājumu nodokļu jautājumos, radīt tiešu un nozīmīgu pienesumu Jūsu biznesam.
Nodokļu tiesiskajā regulējumā ir nemitīgas izmaiņas un tāpēc ir iespējama situācija, ka ierastā kārtība jau ir zaudējusi aktualitāti, neapzinoties riskus, kas radušies nodokļu tiesiskā regulējuma izmaiņu dēļ.
Veiksmīgus un savlaicīgus lēmumus biznesā var pieņemt, ja ir pieejama atbilstoša informācija un ir veikta pienācīga analīze, tas ļauj izvairīties no negaidītiem izdevumiem tiesību normu nepareizas interpretācijas vai nezināšanas dēļ.
Mūsu nodokļu konsultants Jums vienmēr būs pieejams, lai sniegtu savu eksperta viedokli jebkurai Jūsu biznesa vajadzībai – no saimnieciskās darbības uzsākšanas līdz pat Jūsu biznesa pārdošanai.
Mūsu sadarbības rezultāts ir vērsts uz Jūsu biznesa attīstīstību un konkurētspējas palielināšanu.

Grāmatvedības pakalpojuma cena tiek noteikta izvērtējot:

 • klienta dokumentu grāmatojumu skaitu mēnesī (rēķinus, preču pavadzīmes, bankas pārskaitījumus, kases operācijas, u.tml.);
 • darījumu sarežģītības pakāpes;
 • darbinieku skaitu uzņēmumā;
 • klientam nepieciešamos papildus pakalpojumus.
Grāmatvedības pakalpojumi

“STARTA” biznesa komplekts jaundibinātam uzņēmumam sākot no 95 EUR/mēnesī
Cena tiek noteikta izvērtējot:
darījumu sarežģītības pakāpi
darbinieku skaitu
dokumentu skaitu 
nepieciešamos papildus pakalpojumus

“MINI” biznesa komplekts
115 EUR/mēnesī
līdz 3 darbiniekiem
līdz 60 dokumentiem
gada pārskats un dokumentu arhivēšana bez papildus maksas!

Grāmatvedības pakalpojumi
Grāmatvedības pakalpojumi-2

STANDARTA” biznesa komplekts
195 EUR/mēnesī
līdz 5 darbiniekiem
līdz 100 dokumentiem
gada pārskats un dokumentu arhivēšana bez papildus maksas!

“PROFESIONĀLAIS” biznesa komplekts
375 EUR/mēnesī
līdz 7 darbiniekiem
līdz 210 dokumentiem
gada pārskats un dokumentu arhivēšana bez papildus maksas!

Grāmatvedības pakalpojumi-3
Uzņēmuma dibināšana

“INDIVIDUĀLAIS” biznesa komplekts
Cena pēc vienošanās
virs 5 darbiniekiem
virs 210 dokumentiem
2 un vairāk bankas konti

Papildus pakalpojumi:

 • Gada pārskata sagatavošana no 150.00 EUR
 • PVN maksātāja reģistrācija VID no 30.00 EUR
 • Operatīvās bilances sagatavošana no 50.00 EUR
 • Pārskatu sagatavošana uzņēmuma vadībai no 50.00 EUR
 • Uzņēmējdarbībā nepieciešamo līgumu sagatavošana no 50.00 EUR
 • Grāmatvedības politikas izstrādāšana no 100.00 EUR
 • Pārstāvēšana VID tematiskās pārbaudēs 40.00 EUR/h
 • Dokumentu sagatavošana un reģistrēšana Komercreģistrā no 30.00 EUR
 • Dokumentu sagatavošana uzņēmuma likvidācijai no 115.00 EUR
 • Konsultācijas par darījumu nodokļu traktējumu un ieteikumi nodokļu administrēšanas optimizācijas iespējām no 50.00 EUR
Saņemiet cenas piedāvājumu Jūsu uzņēmumam!