Gada pārskata iesniegšanas termiņš 2023​

Gada pārskata iesniegšanas termiņš

Gada pārskata iesniegšanas termiņš 2023

2022.gada pārskatu iesniegšanas termiņi

MK 2023.gada 24. janvārī atbalstīja Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā  grozījumu – maziem uzņēmumiem par vienu mēnesi pagarinot gada pārskatu iesniegšanas termiņu tiem gada pārskatiem, kas tiek sagatavoti sākot ar 2022. gadu.

Mikrosabiedrība sagatavo gada pārskatu un iesniedz to ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām Valsts ieņēmumu dienestam.

Mikrosabiedrība ir tāda maza sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim šajā daļā minēto kritēriju robežvērtībām:

1) bilances kopsumma – 350 000 euro;

2) neto apgrozījums – 700 000 euro;

3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 10.

 

Maza sabiedrība sagatavo gada pārskatu un iesniedz to ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc pārskata gada beigām Valsts ieņēmumu dienestam.

 

Maza sabiedrība ir tāda sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim kritēriju robežvērtībām:

  • bilances kopsumma – 4 000 000 euro;
  • neto apgrozījums – 8 000 000 euro;
  • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 50.

Vidēja sabiedrība, liela sabiedrība un koncerna mātes sabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, iesniedz to ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām Valsts ieņēmumu dienestam.

 

Vidēja sabiedrība ir tāda sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim kritēriju robežvērtībām:

1) bilances kopsumma – 20 000 000 euro;

2) neto apgrozījums – 40 000 000 euro;

3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 250.

 

Gada pārskatiem par 2019., 2020., 2021. gadu, to iesniegšanas termiņš, saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību, tika pagarināts par trim mēnešiem.

 

 

 

Izdevīgs piedāvājums jaunajiem klientiem, slēdzot sadarbības līgumu par grāmatvedības pakalpojumiem!
Gada pārskata iesniegšanas termiņš 2023
Gada pārskata iesniegšanas termiņš 2023