Gada pārskata iesniegšanas termiņš 2022

Rosina pagarināt 2021. gada pārskata iesniegšanas termiņu.

Līdzīgi kā 2020. gadā un 2021. gadā, rosina pagarināt uzņēmējsabiedrību (organizāciju) 2021.gada pārskatu iesniegšanas termiņus šādā kārtībā:

  • Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma, turpmāk tekstā – GPKGPL, subjektiem noteikt tiesības iesniegt 2021. gada pārskatu termiņā, kas par trijiem mēnešiem pārsniedz GPKGPL 97.panta pirmajā daļā noteikto termiņu;
  • Biedrībām un nodibinājumiem noteikt tiesības iesniegt 2021. gada pārskatu līdz 2022. gada 30. jūnijam;
  • Reliģiskajām organizācijām noteikt tiesības iesniegt 2021.gada pārskatu līdz 2022. gada 30. jūnijam.
Izdevīgs piedāvājums jaunajiem klientiem, slēdzot ilgtermiņa sadarbības līgumu par grāmatvedības pakalpojumiem!