Gada pārskata iesniegšanas termiņš 2021

Biedrībām vai nodibinājumiem gada pārskatu par 2020.gadu  jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā  līdz 2021. gada 30. Jūnijam.

Gada pārskatu  par 2020.gadu mazajām jeb mikrosabiedrībām  (bilance – 50 000 EUR, neto apgrozījums – 100 000 EUR, vidējais darbinieku skaits – 5)  iesniegšanas termiņš ir  pagarināts par trijiem mēnešiem , tātad jāiesniedz  līdz 2021.gada 31.jūlijam.

Finanšu pārskats mazajām jeb mikrosabiedrībām sastāv vismaz no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, finanšu pārskata pielikuma.

 Vidējas un lielas sabiedrības finanšu pārskatam papildus sastāda arī naudas plūsmas pārskatu.

Mūsu speciālisti var piedāvāt  sagatavot  Jūsu sabiedrības gada pārskatu par 2020.gadu, lai izpildītu nosacījumus- 2020.gada pārskats sniegtu patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem (aktīviem), saistībām, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem, bet vidējas sabiedrības  gada pārskatam — arī par naudas plūsmu.

Izdevīgs piedāvājums jaunajiem klientiem, slēdzot ilgtermiņa sadarbības līgumu par grāmatvedības pakalpojumiem!