-

Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums

Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums 2020.gada 01.augustā stājās spēkā Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums (turpmāk – Starpnieku likums). Tas ir saistošs visām personām, kas darbojas vai vēlas darboties kā aģenti vai starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu par atlīdzību, veicot nekustamā īpašuma (turpmāk – NĪ) atsavināšanu, iznomāšanu, izīrēšanu vai citādu nodošanu lietošanā. Savas saimnieciskās …

Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums Read More »

Stājās spēkā izmaiņas par administratīvajim pārkāpumiem nodokļu jomā

01.07.2020 stājās spēkā Administratīvās atbildības likums,kur sodu sistēmā noteikti pamatsodi – brīdinājums un naudas sods un  papildsodi – tiesību atņemšana un tiesību izmantošanas aizliegums. Naudas sods tiek izteikts naudas soda vienībās,  kur  viena naudas soda vienība ir 5 eiro. Sākot ar 01.07.2020 stājas spēkā izmaiņas arī Administratīvie pārkāpumu nodokļu jomā, turpmāk ir noteikta administratīva atbildība …

Stājās spēkā izmaiņas par administratīvajim pārkāpumiem nodokļu jomā Read More »

NILLTFN iekšējās kontroles sistēma

Piedāvājam NILLTFN iekšējās kontroles sistēmas dokumentu sagatavošanu un Jūsu klientu identifikāciju un izpēti. Latvijas Republikā ir noteiktas prasības nosaka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likums. Atsevišķas prasības par veicamajiem pasākumiem ar mērķi izvairīties no iesaistīšanās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā ir noteiktas arī likumā „Par nodokļiem un nodevām” un Starptautisko …

NILLTFN iekšējās kontroles sistēma

Read More »

Kompensācija par darbinieku Covid-19 krīzes laikā.

Kompensācija par darbinieku Covid-19 krīzes laikā. Ja darba devējs, kuru skārusi Covid-19 izraisītā krīze, nenodarbina darbinieku vai neveic darbinieka saistības izpildījuma pieņemšanai nepieciešamās darbības (dīkstāve), darbiniekam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā tiek kompensēta atlīdzība līdz 75 procentiem no iepriekšējo sešu mēnešu vidējās atlīdzības apmēra, bet ne vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi (dīkstāves pabalsts). Šādā …

Kompensācija par darbinieku Covid-19 krīzes laikā. Read More »