Publisko tiesību juridiskās personas

Par jebkurām publisko tiesību juridiskās personas nelikumīgām darbībām vai apstrādātāja pienākumu nepildīšanu, saistībā ar personas datiem, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu amatpersonai līdz…