Algu aprēķins un personāla lietvedība

Algu aprēķināšanas pakalpojumi

  • Darba līgumu un citu personāla dokumentu noformēšana un uzskaite; 
  • Algu aprēķināšana atbilstoši noslēgtajiem darba līgumiem; 
  • Darba devēja ziņojumu, pārskatu (paziņojumu) par fiziskajām personām izmaksātajām summām un citu pārskatu sagatavošana;
  • Atvaļinājumu apmaksas aprēķināšana;
  • Slimības naudas aprēķināšana.

Algu aprēķini tiek veikti saskaņā ar Darba likumu, likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli, likuma Par valsts sociālo apdrošināšanu, likuma Par maternitātes un slimības apdrošināšanu un citiem normatīvajiem aktiem.

 
Ja ir nepieciešamība saglabāt slepenībā datus par katra darbinieka darba algu, ārpakalpojumu grāmatvedis ir neatkarīgs un daudz mazāk kontaktējas ar uzņēmuma darbiniekiem, tāpēc ir lielākas iespējas nodrošināt konfidencialitāti informācijai par darba algu apmēru.
 
 

Cik maksā algas aprēķināšanas pakalpojumi?

 
Pamata cena ir noteikta 7 eiro mēnesī par katru darbinieku (minimālā summa ir 35 eiro mēnesī).
Saņemiet cenas piedāvājumu Jūsu uzņēmumam!