Nāc pie EUROBIZ services!

Biznesa konsultācijas

Grāmatvedības pakalpojumi

Juridiskie pakalpojumi

Eurobiz services nodrošina atbalstu juridisko un finanšu jautājumu risināšanā. Sākot no uzņēmuma dibināšanas, grāmatvedības pakalpojumu
uzskaites, līdz uzņēmumu apvienošanai vai reorganizācijai.

Jaundibinātiem uzņēmumiem grāmatvedības pakalpojumi
sākot no 35 EUR/mēnesī

Piesakies uz konsultāciju →

Veiksmīgas sabiedrības ir tās, kuras patstāvīgi seko savas darbības rādītājiem un biznesa attīstībai, meklē iespējas paaugstināt efektivitāti izmantojot dažādas iespējas, gan likumdošanas izmaiņas, gan jaunas inovācijas.

CENAS!

Grāmatvedības pakalpojuma cena tiek noteikta izvērtējot:

 • klienta dokumentu grāmatojumu skaitu mēnesī (rēķinus, preču pavadzīmes, bankas pārskaitījumus, kases operācijas, u.tml.);
 • darījumu sarežģītības pakāpes;
 • darbinieku skaitu uzņēmumā;
 • klientam nepieciešamos papildus pakalpojumus.
Grāmatvedības pakalpojumi

“STARTA” biznesa komplekts jaundibinātam uzņēmumam
no 35 EUR/mēnesī

“MINI” biznesa komplekts
70 EUR/mēnesī
līdz 2 darbiniekiem
līdz 50 grāmatojumiem
gada pārskats bonusā

Grāmatvedības pakalpojumi
Grāmatvedības pakalpojumi

“STANDARTA” biznesa komplekts
150 EUR/mēnesī
līdz 5 darbiniekiem
līdz 100 grāmatojumiem
gada pārskats bonusā

“PROFESIONĀLAIS” biznesa komplekts
250 EUR/mēnesī
līdz 5 darbiniekiem
līdz 170 grāmatojumiem
gada pārskats bonusā

Grāmatvedības pakalpojumi
Grāmatvedības pakalpojumi

“INDIVIDUĀLAIS” biznesa komplekts
Cena pēc vienošanās
virs 5 darbiniekiem
virs 170 grāmatojumiem
2 un vairāk bankas konti

Papildus pakalpojumi:

 • Operatīvās bilances sagatavošana no 50.00 EUR
 • Pārskatu sagatavošana uzņēmuma vadībai no 50.00 EUR
 • Gada pārskata sagatavošana no 150.00 EUR
 • Uzņēmējdarbībā nepieciešamo līgumu sagatavošana no 50.00 EUR
 • Grāmatvedības politikas izstrādāšana no 100.00 EUR
 • Konsultācijas par darījumu nodokļu traktējumu un ieteikumi nodokļu administrēšanas optimizācijas iespējām no 50.00 EUR
 • Pārstāvēšana VID tematiskās pārbaudēs 40.00 EUR/h
 • PVN maksātāja reģistrācija VID 30.00 EUR
 • Dokumentu sagatavošana un reģistrēšana Komercreģistrā no 50.00 EUR
 • Dokumentu sagatavošana uzņēmuma likvidācijai no 100.00 EUR

PIEDĀVĀJAM!

Jums ir veicamas izmaiņas uzņēmuma pamatdokumentos – nepieciešama amatpersonu pilnvarojumu pagarināšana vai ir ievēlēta amatā jauna amatpersona, nepieciešams palielināt vai samazināt pamatkapitālu, mainīt juridisko adresi, veikt statūtu maiņu un citas darbības.

Pirms sākat rīkoties, ir svarīgi saņemt profesionālu konsultāciju no speciālista, kurš orientējas esošajā tiesiskajā regulējumā un spēj rast vislabāko risinājumu, izvērtējot katru situāciju individuāli.

Mūsu eksperti ir gatavi līdzdarboties dokumentu sagatavošanā un izmaiņu reģistrēšanā Komercreģistrā, sniedzot profesionālu palīdzību sekojošos virzienos:

Sniegt juridisko konsultāciju par izmaiņu veikšanu;
Palīdzību nepieciešamo dokumentu sagatavošanā;
Pārstāvēt klientu Komercreģistrā 
Pakalpojuma cena no 50 EUR.

Lūdzu sazinieties ar mums.

Jums ir veicamas izmaiņas uzņēmuma pamatdokumentos – nepieciešama amatpersonu pilnvarojumu pagarināšana vai ir ievēlēta amatā jauna amatpersona, nepieciešams palielināt vai samazināt pamatkapitālu, mainīt juridisko adresi, veikt statūtu maiņu un citas darbības.

Pirms sākat rīkoties, ir svarīgi saņemt profesionālu konsultāciju no speciālista, kurš orientējas esošajā tiesiskajā regulējumā un spēj rast vislabāko risinājumu, izvērtējot katru situāciju individuāli.

Mūsu eksperti ir gatavi līdzdarboties dokumentu sagatavošanā un izmaiņu reģistrēšanā Komercreģistrā, sniedzot profesionālu palīdzību sekojošos virzienos:

Sniegt juridisko konsultāciju par izmaiņu veikšanu;
Palīdzību nepieciešamo dokumentu sagatavošanā;
Pārstāvēt klientu Komercreģistrā 
Pakalpojuma cena no 50 EUR.

Lūdzu sazinieties ar mums.

Veiksmīgus un savlaicīgus lēmumus biznesā var pieņemt, ja ir pieejama atbilstoša informācija un ir veikta pienācīga analīze.

Lai varētu īstenot izvelēto stratēģiju un pieņemt lēmumus, kas to nodrošina, jo lēmumu izpildes efektivitāte vistiešākajā veidā ietekmē sabiedrības darbības rezultātus. Prasmīgu un pieredzējušu konsultantu izvēle Jums var palīdzēt un nodrošināt:

Atbilstību likumdošanas prasībām;
Efektīvāk pārvaldīt kapitālu;
Uzlabot darbības rādītājus;
Nodrošināt izaugsmi.
Veiksmīgākas sabiedrības ir tās, kuras pastāvīgi seko savas darbības rādītājiem un biznesa attīstībai, meklē iespējas paaugstināt efektivitāti izmantojot dažādas iespējas, gan likumdošanas izmaiņas, gan jaunas inovācijas.

Lūdzu sazinieties ar mums.

EUROBIZ services piedāvā pieredzi, kas transformēta jaunā darba koncepcijā, kas dotu ieguvumu Jūsu biznesam. Mūsu sadarbības rezultāts ir vērsts uz Jūsu biznesa attīstīstību un konkurētspējas palielināšanu.

Mēs sniedzam atbalstu mūsu klientu biznesam , mūsu grāmatvedības pakalpojumi sniedz daudz vairāk par laikā nodotām nodokļu atskaitēm, ar ko jebkurš grāmatvedis var tikt galā. Tomēr mēs ejam tālāk, vairāk iedziļinamies un iesakām Jums izdevīgāko risinājumu . Mēs nepārtraukti pilnveidojam grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas iespējas.

Izmantojot mūsu nodokļu speciālistu zināšanas, iemaņas un prasmes, mēs spējam rast efektīvu risinājumu nodokļu jautājumos.

Mēs varam radīt tiešu un nozīmīgu pienesumu Jūsu biznesam.

Mūsu nodokļu konsultants Jums vienmēr būs pieejams, lai sniegtu savu eksperta viedokli Jūsu biznesam – no saimnieciskās darbības uzsākšanas līdz pat Jūsu biznesa pārdošanai.

Mūsu speciālisti palīdzēs Jums sekojošās jomās:

Kompleksa grāmatvedības uzskaite;
Finanšu atskaites un rādītāju analīze;
Nodokļu deklarācijas;
Nodokļu plānošana;
Nodokļu konsultācijas.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mēs jebkurā laikā varam nodrošināt jebkura darbinieka aizvietošanu, sākot ar uzskaitvedi, līdz grāmatvedības speciālistiem un finanšu direktoru.

Ja Jūsu finanšu vai algu aprēķiniem trūkst darbinieku, Jūs varat izmantot mūsu personāla nomas pakalpojumu.

Mēs sniegsim palīdzību arī ārkārtas situācijās, kad būs jārisina steidzami grāmatvedības uzskaites jautājumi, vai nodrošināsim speciālistu atbalstu kādu konkrētu finanšu vai grāmatvedības projektu īstenošanā.

FINANŠU PĀRSKATU, ZIŅOJUMU UN BUDŽETA SAGATAVOŠANA

Mūsu specialisti palīdzēs izvērtēt uzņēmuma finansiālo stāvokli, sagatavojot finanšu ziņojumus un pārskatus, kā arī analizēt iegūtos rezultātus.

Mēs palīdzam izstrādāt budžeta sagatavošanas un izpildes metodoloģiju un procedūras, kas palīdz labāk plānot un organizēt darbu.

Mūsu eksperti ir gatavi aktīvi iesaistīties finansiālās situācijas izvērtēšanā, sniedzot kvalificētu palīdzību sekojošos virzienos:

Sagatavot ziņojumus un analīzi uzņēmuma valdei vai padomei;
Sagatavot atsevišķus vai konsolidētus finanšu pārskatus, nodrošinot visu piemērojamo tiesību aktu prasību izpildi;
Palīdzam sagatavot budžetu;
Veicam budžeta izpildes vai noviržu analīzi;
Koncerna konsolidācijas modeļu izstrāde un ieviešana.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Nodokļu administrēšanas sistēma Latvijā ir komplicēta un satur daudz juridisku nianšu. Par to varam pārliecināties sākot ar nodokļu maksātāju reģistrēšanu VID un EDS ( elektoniskās dekarēšanas sistēmā). Arī nodokļu deklarāciju jomā, aizpildot veidlapas var sagādāt grūtības un var rasties nepieciešamība pēc konsultācijas ar nodokļu speciālistu.

EUROBIZ services eksperti ir gatavi aktīvi iesaistīties jebkuras nodokļu deklarācijas aizpildīšanā.

Mēs Jums sniegsim profesionālu palīdzību sekojošos virzienos:

Fizisko personu (t.sk. pašnodarbināto) personu gada ienākumu daklarācijas aizpildīšanu;
PVN deklarācijas sagatavošanu un iesniegšanu VID;
Darba nodokļu ziņojuma sagatavošanu un iesniegšanu VID;
Nodokļu maksātāja pārstāvību VID.
Minētie pakalpojumi ir tikai daļa no servisa, ko spējam nodrošināt palīdzības sniegšanā sadarbībā ar VID. Uzklausot Jūsu vēlmes un vajadzības, palīdzēsim rast Jūsu situācijai piemērotāko risinājumu.

Lūdzu sazinieties ar mums.

Veiksme biznesā ir atkarīga no daudziem un dažādiem apstākļiem, tomēr lielā mērā panākumu atslēga ir rūpīga plānošana. Īpaši svarīga tā ir nodokļu jomā, jo tas ļauj izvairīties no negaidītiem izdevumiem tiesību normu nepareizas interpretācijas vai nezināšanas dēļ.

Nodokļu tiesiskajā regulējumā ir nemitīgas izmaiņas un tāpēc ir iespējama situācija, ka ierastā kārtība jau ir zaudējusi aktualitāti, bet klients turpina ievērot ierasto kārtību, neapzinoties riskus, kas radušies nodokļu tiesiskā regulējuma izmaiņu dēļ.

Šādā situācijā vislabākais palīgs ir zinoši nodokļu konsultanti, kas orientējas nodokļu likumdošanā un spēj rast efektīvu risinājumu Jūsu situācijā.

Mūsu eksperti ir gatavi aktīvi iesaistīties jebkuras ar nodokļiem saistītas situācijas risināšanā, sniedzot kvalificētu palīdzību sekojošos virzienos:

Nodokļu risku izvērtēšana un ieteikumi to novēršanai;
Efektīvi nodokļu piemērošanas risinājumi un to koordinēšana;
Nodokļu konvenciju jautājumu risināšana.
Minētie pakalpojumi ir tikai daļa no servisa, ko spējam nodrošināt palīdzības sniegšanā sadarbībā ar VID. Uzklausot Jūsu vēlmes un vajadzības, palīdzēsim rast Jūsu situācijai piemērotāko risinājumu.

Lūdzu sazinieties ar mums.

SAZINIES AR MUMS!

Adrese

Brīvības iela 85, Rīga

Tālrunis

T: +371-67 28 35 50

T: +371-29 17 66 05