Grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedības ārpakalpojumi

Metodiskie materiāli

Juridiskie pakalpojumi

Investējiet laiku un pūles sava biznesa attīstīšanai,
par grāmatvedības sakārtošanu parūpēsimies mēs.

Licence ārpakalpojuma grāmatveža darbībai AGL0001522

Grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedības ārpakalpojumi

Metodiskie materiāli

Juridiskie pakalpojumi

Investējiet laiku un pūles sava biznesa attīstīšanai,
par grāmatvedības sakārtošanu parūpēsimies mēs.

Licence ārpakalpojuma grāmatveža darbībai AGL0001522

Mikrouzņēmuma nodoklis 2024

Mikrouzņemuma nodoklis 2024 Mikrouzņēmuma nodoklis sākot ar 2024.gada 1.janvāriNo 2024. gada 1. janvāra ir noteikta viena mikrouzņēmumu nodokļa  (MUN) likme…

Minimālā alga 2024

Minimālā alga 2024 Par minimālo algu sākot ar 2024.gada 1.janvāriSaskaņā ar ES direktīvas nosacījumiem arī Latvijā ir nepieciešams veikt izmaiņas…

ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšana

Ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšana Piedāvājam iegādāties NILLTFN politiku ar pielikumiem. Ar mūsu izstrādāto noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas…

Gada pārskata iesniegšanas termiņš 2023

Gada pārskata iesniegšanas termiņš 2023​ Gada pārskata iesniegšanas termiņš Gada pārskata iesniegšanas termiņš 20232022.gada pārskatu iesniegšanas termiņiMK 2023.gada 24. janvārī…

Mikrouzņēmuma nodoklis 2023

Mikrouzņēmuma nodoklis 2023 Mikrouzņēmuma nodoklis 2023Tiesības izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli ir, ja atbilst šādiem kritērijiem:paredzamais apgrozījums nepārsniegs 40 000 euro;mikrouzņēmums…
{"slide_show":3,"slide_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"4000","speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Izdevīgs piedāvājums jaunajiem klientiem, slēdzot sadarbības līgumu par grāmatvedības pakalpojumiem!

Grāmatvedības pakalpojumi

Izdevīgs piedāvājums jaunajiem klientiem, slēdzot sadarbības līgumu!

Uzzināt vairāk

Uzņēmuma reģistrācija

Piedāvājam uzņēmuma dibināšanas dokumentu, izmaiņu sagatavošanu un reģistrāciju UR Komercreģistrā.

Uzzināt vairāk

Uzņēmuma likvidācija

Nodrošinām pilnu dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu uzņēmuma likvidācijai.

Uzzināt vairāk

NILLTFN iekšējās kontroles sistēma

Piedāvājam efektīvas un praktiskas NILLTFN iekšējās kontroles sistēmas izveidi un atbalstu tās ieviešanā.

Uzzināt vairāk

Grāmatvedības metodika

Piedāvājam iegādāties Grāmatvedības uzskaites metodiku, kas ir aktualizēta saistībā ar 2022. gada 1. janvārī spēkā esošo jauno Grāmatvedības likumu

Uzzināt vairāk

Grāmatvedības kontroles kārtība

Piedāvājam iegādāties Grāmatvedības kontroles kārtību, kas atbilst šī brīža likumdošanas prasībām

Uzzināt vairāk

Sankciju iekšējās kontroles sistēma

Piedāvājam iegādāties Sankciju iekšējās kontroles sistēmu, kas atbilst šī brīža likumdošanas prasībām

Uzzināt vairāk

Algu aprēķins un personāla lietvedība

Nodrošinam ārpakalpojuma personāla lietvedību un algu aprēķinu

Uzzināt vairāk

Grāmatvedības uzskaites atjaunošana

Atjaunosim grāmatvedības uzskaiti, lai nebūtu sankciju no VID (soda naudas, izslēgšana no PVN reģistra)

Uzzināt vairāk
Saņemiet cenas piedāvājumu Jūsu uzņēmumam!

“EUROBIZ services” spēj nodrošināt noteikto pasūtītāja prasību izpildi. Šobrīd nodrošinam grāmatvedības ārpakalpojumi vairākiem uzņēmumiem Rīgā un citās Latvijas pilsētās , kā arī ir klienti ārpus Latvijas.

Ar savu profesionālo pieredzi nodrošinam uzskaiti atbilstoši likumdošanas prasībām, kā arī sniedzam atbalstu izmaksu optimizēšanā. Lai veiksmīgi un savlaicīgi biznesā pieņemtu lēmumus, ir jābūt pieejamai atbilstošai informācijai un veiktai pienācīgai analīzei, tāpēc nodrošinam klientiem arī vadības grāmatvedības ārpakalpojumi.

Mūsu speciālistiem ir darba pieredze vadošos amatos, ir ļoti labas grāmatvedības un lietvedības zināšanas, pieredze uzskaites sistēmas ieviešanā, grāmatvedības darba plānošanā, vadīšanā, analīzē, kontrolē un stratēģisko dokumentu izstrādē.

Zināšanas regulāri tiek papildinātas semināros un konferencēs par nodokļu jautājumiem, uzņēmumu vadību un personāla vadību.

2020.gada sākumā mums ir veikta VID pārbaude par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildi, kas tika pabeigta bez aizrādījumiem un sankcijām.

 

Piedāvājam veikt pilnu uzskaiti maziem un vidējiem uzņēmumiem. Pārstāvam klientu intereses Valsts ieņēmumu dienestā:

 • Pirmdokumentu datorizēta apstrāde.
 • Grāmatvedības un nodokļu reģistru sastādīšana.
 • Algu aprēķini.
 • Uzņēmuma vadības atskaites.
 • Nodokļu atskaites VID un citās institūcijās.
 • Finansu un nodokļu konsultācijas.

Nodokļu pārvaldība

Nodokļu likumi Latvijā ir ļoti komplicēti un ir būtiski, lai Jūsu uzņēmums atbilst Latvijas nodokļu likuma prasībām, jo pretējā gadījumā var saņemt būtiskus naudas sodus un procentu maksājumus.

Mūsu nodokļu pakalpojumi ietver:

 • Ieteikumi par PVN maksātāja reģistrācijas nepieciešamību.
 • PVN maksātāja reģistrācija.
 • Noņemšana no PVN maksātāja reģistra.
 • Nodokļu maksājumu pārvaldība un administrēšana, ieskaitot pārstāvēšanu VID.
 • PVN atmaksas dokumentu sagatavošana un iesniegšana VID.
 • Pārstāvēšana VID auditu un strīdu sakarā.

Algu grāmatvedība

Nodrošinām algu un ar to saistīto nodokļu aprēķinu, kā arī atskaišu iesniegšanu valsts institūcijās. Detalizēts pakalpojumu kopums tiek noteikts līgumā, balstoties uz katra atsevišķa klienta vēlmēm un iespējām.

 • Absolūti konfidenciāli algu norēķini.
 • Algu sarakstu uzturēšana.
 • Darbinieku maksājumu vadība.
 • Algu nodokļu maksājumu vadība.
 • Prēmiju, komisiju un virsstundu maksājumi.
 • Apdrošināšanas maksājumi, tiesas izpildrakstu ieturēšana un maksāšana.
 • Sociālās likumdošanas prasību ievērošana.
 • Darbinieku Gada Ienākuma deklarācijas sastādīšana.
 • Pārējo administratīvo jautājumu kārtošana, ieskaitot pārstāvēšanu VID.

Vadības grāmatvedība

Vadības pakalpojumi un regulāru vadības atskaišu sagatavošana, Jums atbilstošā formātā, palīdzēs Jums kvalitatīvāk sekot Jūsu biznesa veiktspējai un pieņemt pareizus vadības lēmumus.

 • Esošā stāvokļa (ieņēmumu, izmaksu, naudas plūsmas) analīze.
 • Īstermiņa likviditātes nodrošināšanas plāns.
 • Peļņas un naudas plūsmas uzlabošanas plāns ilgtermiņā.
 • Naudas plūsmai atbilstoša saistību izpildes grafika sagatavošana.
 • Pašizmaksas kalkulācijas.
 • Projektu grāmatvedība.

Reorganizācijas atbalsts

 • Reorganizācijas plānošana.
 • Uzņēmumu sadalīšana, apvienošana un pārveidošana.
 • Reorganizācijas dokumentu sagatavošana.
 • Reorganizācijas līgumu pārbaude.
 • Citi ar uzņēmumu reorganizāciju saistīti pakalpojumi.

Debitoru un kreditoru parādu pārraudzība

Mēs varam palīdzēt spert būtisku soli Jūsu debitoru kontroles virzienā, pānākot stabilu debitoru aprites ciklu.Mūsu pieeja- izprast Jūsu biznesa īpašās vajadzības un biznesa procesu ietekmi uz rezultātu.

Uzņēmumu dibināšana, pārreģistrācija, pirkšana, pārdošana

EUROBIZ services” sniegs Jums palīdzību komersanta reģistrācijas dokumentu sagatavošanā un aizpildīšanā, kā arī var pārstāvēt Jūsu intereses Uzņēmumu reģistrā.

Papildus pakalpojumi:

Algu aprēķinu sagatavošana

Gada pārskata sagatavošana 

PVN maksātāja reģistrācija VID 

Operatīvās bilances sagatavošana

Pārskatu sagatavošana uzņēmuma vadībai 

Uzņēmējdarbībā nepieciešamo līgumu sagatavošana 

Grāmatvedības politikas izstrādāšana

Pārstāvēšana VID tematiskās pārbaudēs

Dokumentu sagatavošana un reģistrēšana Komercreģistrā 

Dokumentu sagatavošana uzņēmuma likvidācijai

Konsultācijas par darījumu nodokļu traktējumu un ieteikumi nodokļu administrēšanas optimizācijas iespējām

Grāmatvedības ārpakalpojumi
Grāmatvedības ārpakalpojumi