Grāmatvedības pakalpojumi

NILLTFN iekšējās kontroles sistēma

Juridiskie pakalpojumi

Investējiet laiku un pūles sava biznesa attīstīšanai,
par grāmatvedības sakārtošanu parūpēsimies mēs.

Grāmatvedības pakalpojumi

NILLTFN iekšējās kontroles sistēma

Juridiskie pakalpojumi

Investējiet laiku un pūles sava biznesa attīstīšanai,
par grāmatvedības sakārtošanu parūpēsimies mēs.

Nilltpfn

NILLTPFN Piedāvājam iegādāties NILLTFN politiku ar pielikumiem un aizpildītiem veidlapu paraugiem. Ar mūsu izstrādāto NILLTFN politiku vairākas kompānijas ir saņēmušas licenci, kā arī sekmīgi ir…
Read More

Iekšējās kontroles sistēmas metodika

Iekšējās kontroles sistēmas metodika Saskaņā ar Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 6.pantu visiem ārpakalpojuma grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem, zvērinātiem revidentiem,…
Read More

Pievienotās vērtības nodokļa pvn reģistrācija

PVN reģistrācija VID pvn reģistrācija. Ja sabiedrība vēlas pieteikties pvn maksātāja statusam, Uzņēmumu reģistrā vienlaicīgi ar pieteikumu ierakstīšanai komercreģistrā var iesniegt iesniegumu reģistrācijai ar pievienotās…
Read More

Uzņēmuma dibināšana

Uzņēmuma dibināšana  Mēs piedāvājam uzņēmuma dibināšanas dokumentu, izmaiņu sagatavošanu un reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā. Tas nozīmē: visu veidu komercdarbības subjektu – komercsabiedrību reģistrācija,…
Read More

VSAOI un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālais un maksimālais apmērs

VSAOI un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālais un maksimālais apmērs Sākot ar 20.08.2021 stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi, kur noteikts, ka obligāto iemaksu objekta minimālais…
Read More

Ziņošana par aizdomīgu darījumu

Ziņošana par aizdomīgu darījumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekta (turpmāk — subjekts) pienākums, konstatējot aizdomīgu darījumu Noziedzīgi iegūtu…
Read More

Minimālās sociālās iemaksas

Minimālās sociālās iemaksas. Sākot ar 2021.gada 1.jūliju tiek ieviests minimālais VSAOI objekts – trīs minimālās algas ceturksnī ( 1 500 EUR). Arī mikrouzņēmumā, sākot ar…
Read More

Publisko tiesību juridiskās personas

Par publisko tiesību juridiskās personas nelikumīgām darbībām Par jebkurām publisko tiesību juridiskās personas nelikumīgām darbībām vai apstrādātāja pienākumu nepildīšanu, saistībā ar personas datiem, piemēro brīdinājumu…
Read More

Sašaurināts atbalsta saņēmēju loks

Sašaurināts atbalsta saņēmēju loks Tiks sašaurināts atbalsta saņēmēju loks sākot ar 2021.gada maija mēnesi Ekonomikas ministrijā (EM) 29.aprīlī informēja, ka turpmāk atbalsts tiks fokusēts uz Covid-19…
Read More

Gada pārskata iesniegšanas termiņš 2021

Gada pārskata iesniegšanas termiņš 2021 Biedrībām vai nodibinājumiem gada pārskatu par 2020.gadu  jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā  līdz 2021. gada 30. Jūnijam. Gada pārskatu  par 2020.gadu…
Read More

Izmaiņas PVN likumā

Izmaiņas PVN likumā Pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi 0 procentu apmērā tiek piemērota tādu Covid-19 in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču piegādei, kas ar atbilstošiem Eiropas Savienības tiesību…
Read More

Nodokļu izmaiņas

Nodokļu izmaiņas Sākot ar 2021.gada 1.janvāri  tiks samazinātas sociālās iemaksas no 35,09% uz 34,09%  – par 0,5 procentpunktiem gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Tātad…
Read More

Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums

Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums 2020.gada 01.augustā stājās spēkā Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums (turpmāk – Starpnieku likums). Tas ir saistošs visām personām,…
Read More

Stājās spēkā izmaiņas par administratīvajim pārkāpumiem nodokļu jomā

Administratīvie pārkāpumi nodokļu jomā 01.07.2020 stājās spēkā Administratīvās atbildības likums,kur sodu sistēmā noteikti pamatsodi – brīdinājums un naudas sods un  papildsodi – tiesību atņemšana un…
Read More

NILLTFN iekšējās kontroles sistēma

NILLTFN iekšējās kontroles sistēmas izveidošana Piedāvājam NILLTFN iekšējās kontroles sistēmas dokumentu sagatavošanu un Jūsu klientu identifikāciju un izpēti. Latvijas Republikā ir noteiktas prasības nosaka Noziedzīgi…
Read More

Kompensācija par darbinieku Covid-19 krīzes laikā.

Kompensācija par darbinieku Covid-19 krīzes laikā. Ja darba devējs, kuru skārusi Covid-19 izraisītā krīze, nenodarbina darbinieku vai neveic darbinieka saistības izpildījuma pieņemšanai nepieciešamās darbības (dīkstāve),…
Read More
{"slide_show":3,"slide_scroll":1,"dots":"true","arrows":"false","autoplay":"true","autoplay_interval":"6000","speed":300,"loop":"true","design":"design-1"}

Izdevīgs piedāvājums jaunajiem klientiem, slēdzot ilgtermiņa sadarbības līgumu!

Grāmatvedības pakalpojumi

Izdevīgs piedāvājums jaunajiem klientiem, slēdzot ilgtermiņa sadarbības līgumu!

Uzzināt vairāk

Uzņēmuma reģistrācija

Piedāvājam uzņēmuma dibināšanas dokumentu, izmaiņu sagatavošanu un reģistrāciju UR Komercreģistrā.

Uzzināt vairāk

Uzņēmuma likvidācija

Nodrošinām pilnu dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu uzņēmuma likvidācijai.

Uzzināt vairāk

NILLTFN iekšējās kontroles sistēma

Piedāvājam efektīvas un praktiskas NILLTFN iekšējās kontroles sistēmas izveidi un atbalstu tās ieviešanā.

Uzzināt vairāk

Algu aprēķins un personāla lietvedība

Nodrošinam ārpakalpojuma personāla lietvedību un algu aprēķinu

Uzzināt vairāk

Grāmatvedības uzskaites atjaunošana

Atjaunosim grāmatvedības uzskaiti, lai nebūtu sankciju no VID (soda naudas, izslēgšana no PVN reģistra)

Uzzināt vairāk
Saņemiet cenas piedāvājumu Jūsu uzņēmumam!

“EUROBIZ services” spēj nodrošināt noteikto pasūtītāja prasību izpildi. Šobrīd nodrošinam pakalpojumus vairākiem uzņēmumiem Rīgā un citās Latvijas pilsētās , kā arī ir klienti ārpus Latvijas.

Ar savu profesionālo pieredzi nodrošinam uzskaiti atbilstoši likumdošanas prasībām, kā arī sniedzam atbalstu izmaksu optimizēšanā. Lai veiksmīgi un savlaicīgi biznesā pieņemtu lēmumus, ir jābūt pieejamai atbilstošai informācijai un veiktai pienācīgai analīzei, tāpēc nodrošinam klientiem arī vadības grāmatvedības pakalpojumus.

Mūsu speciālistiem ir darba pieredze vadošos amatos, ir ļoti labas grāmatvedības un lietvedības zināšanas, pieredze uzskaites sistēmas ieviešanā, grāmatvedības darba plānošanā, vadīšanā, analīzē, kontrolē un stratēģisko dokumentu izstrādē.

Zināšanas regulāri tiek papildinātas semināros un konferencēs par nodokļu jautājumiem, uzņēmumu vadību un personāla vadību.

2020.gada sākumā mums ir veikta VID pārbaude par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildi, kas tika pabeigta bez aizrādījumiem un sankcijām.

 

Piedāvājam veikt pilnu uzskaiti maziem un vidējiem uzņēmumiem. Pārstāvam klientu intereses Valsts ieņēmumu dienestā:

 • Pirmdokumentu datorizēta apstrāde.
 • Grāmatvedības un nodokļu reģistru sastādīšana.
 • Algu aprēķini.
 • Uzņēmuma vadības atskaites.
 • Nodokļu atskaites VID un citās institūcijās.
 • Finansu un nodokļu konsultācijas.

Nodokļu pārvaldība

Nodokļu likumi Latvijā ir ļoti komplicēti un ir būtiski, lai Jūsu uzņēmums atbilst Latvijas nodokļu likuma prasībām, jo pretējā gadījumā var saņemt būtiskus naudas sodus un procentu maksājumus.

Mūsu nodokļu pakalpojumi ietver:

 • Ieteikumi par PVN maksātāja reģistrācijas nepieciešamību.
 • PVN maksātāja reģistrācija.
 • Noņemšana no PVN maksātāja reģistra.
 • Nodokļu maksājumu pārvaldība un administrēšana, ieskaitot pārstāvēšanu VID.
 • PVN atmaksas dokumentu sagatavošana un iesniegšana VID.
 • Pārstāvēšana VID auditu un strīdu sakarā.

Algu grāmatvedība

Nodrošinām algu un ar to saistīto nodokļu aprēķinu, kā arī atskaišu iesniegšanu valsts institūcijās. Detalizēts pakalpojumu kopums tiek noteikts līgumā, balstoties uz katra atsevišķa klienta vēlmēm un iespējām.

 • Absolūti konfidenciāli algu norēķini.
 • Algu sarakstu uzturēšana.
 • Darbinieku maksājumu vadība.
 • Algu nodokļu maksājumu vadība.
 • Prēmiju, komisiju un virsstundu maksājumi.
 • Apdrošināšanas maksājumi, tiesas izpildrakstu ieturēšana un maksāšana.
 • Sociālās likumdošanas prasību ievērošana.
 • Darbinieku Gada Ienākuma deklarācijas sastādīšana.
 • Pārējo administratīvo jautājumu kārtošana, ieskaitot pārstāvēšanu VID.

Vadības grāmatvedība

Vadības pakalpojumi un regulāru vadības atskaišu sagatavošana, Jums atbilstošā formātā, palīdzēs Jums kvalitatīvāk sekot Jūsu biznesa veiktspējai un pieņemt pareizus vadības lēmumus.

 • Esošā stāvokļa (ieņēmumu, izmaksu, naudas plūsmas) analīze.
 • Īstermiņa likviditātes nodrošināšanas plāns.
 • Peļņas un naudas plūsmas uzlabošanas plāns ilgtermiņā.
 • Naudas plūsmai atbilstoša saistību izpildes grafika sagatavošana.
 • Pašizmaksas kalkulācijas.
 • Projektu grāmatvedība.

Reorganizācijas atbalsts

 • Reorganizācijas plānošana.
 • Uzņēmumu sadalīšana, apvienošana un pārveidošana.
 • Reorganizācijas dokumentu sagatavošana.
 • Reorganizācijas līgumu pārbaude.
 • Citi ar uzņēmumu reorganizāciju saistīti pakalpojumi.

Debitoru un kreditoru parādu pārraudzība

Mēs varam palīdzēt spert būtisku soli Jūsu debitoru kontroles virzienā, pānākot stabilu debitoru aprites ciklu.Mūsu pieeja- izprast Jūsu biznesa īpašās vajadzības un biznesa procesu ietekmi uz rezultātu.

Uzņēmumu dibināšana, pārreģistrācija, pirkšana, pārdošana

EUROBIZ services” sniegs Jums palīdzību komersanta reģistrācijas dokumentu sagatavošanā un aizpildīšanā, kā arī var pārstāvēt Jūsu intereses Uzņēmumu reģistrā.

Papildus pakalpojumi:

Algu aprēķinu sagatavošana

Gada pārskata sagatavošana 

PVN maksātāja reģistrācija VID 

Operatīvās bilances sagatavošana

Pārskatu sagatavošana uzņēmuma vadībai 

Uzņēmējdarbībā nepieciešamo līgumu sagatavošana 

Grāmatvedības politikas izstrādāšana

Pārstāvēšana VID tematiskās pārbaudēs

Dokumentu sagatavošana un reģistrēšana Komercreģistrā 

Dokumentu sagatavošana uzņēmuma likvidācijai

Konsultācijas par darījumu nodokļu traktējumu un ieteikumi nodokļu administrēšanas optimizācijas iespējām

Grāmatvedība
Grāmatvedība